Εβδομαδιαία δραστηριότητα Υπηρεσιών τροχαίας

    15

     Η αστυνομική Διεύθυνση Χίου, στα πλαίσια των τροχονομικών ελέγχων την εβδομάδα που πέρασε (01/09/2008 έως 07/09/2008) βεβαίωσε (56) παραβάσεις για προστατευτικό κράνος, είκοσι οκτώ (28) παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, δέκα (10) παραβάσεις για Στέρηση αδείας οδήγησης, τρείς (3) παραβάσεις για Στέρηση ασφαλιστηρίου, τρείς (3) παραβάσεις για Θόρυβο και τρείς (3) παραβάσεις για Μέθη.
    Στο ίδιο διάστημα βεβαιώθηκαν ογδόντα έξι (86) ακόμη παραβάσεις, για παράβαση άλλων διατάξεων του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας.


    Από την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου