Αρχική Ομογένεια Eκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης

Eκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης

8

 Η οργάνωση της Περιφερειακής Συνέλευσης και η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των οργανώσεων ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στην έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2008 στα γραφεία της Περιφέρειας. 


Η Περιφερειακή Συνέλευση που θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2008 στην πόλη της Φρανκφούρτης αναμένεται από τον Ελληνισμό της Ευρώπης με μεγάλο ενδιαφέρον.


Στόχοι της Συνέλευσης είναι η ενημέρωση και η καταγραφή των θέσεων των μελών του ΣΑΕ.


Η παρουσίαση των θέσεων των αποδήμων επί θεμάτων που τους ενδιαφέρουν και η ανταλλαγή εμπειριών αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικότερης πολιτικής για τον Ελληνισμό της Διασποράς.


Η Συνέλευση αποβλέπει επίσης στην προαγωγή της δικτύωσης, την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της Περιφέρειας Ευρώπης του ΣΑΕ.