Αρχική Νέα Τοπικά Επείγει η σύσταση φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων

Επείγει η σύσταση φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων

4

 

 

Αντί να προχωρήσει στην απόδοση ευθυνών στο Δήμο Χίου σχετικά με το θέμα της πυρκαγιάς στη χωματερή του Δήμου, όπως έκανε στην περίπτωση της Βολισσού, ο Νομάρχης Χίου με σχετικό δελτίο τύπου παρουσιάζει την πορεία των έργων για την κατασκευή του ΧΥΤΑ στη νότια Χίο (φώτο), εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ για το ΧΥΤΑ στα Καρδάμυλα, και ορθώς καλεί την ΤΕΔΚ να προχωρήσει στη σύσταση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
«Θεωρώντας ότι η ολοκλήρωση υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού, στο τμήμα ευθύνης της Ν.Α. Χίου, κάνει πλέον επιτακτική την ανάληψη δράσης από τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, απευθύνουμε έκκληση στους ΟΤΑ Α΄Βαθμού προκειμένου να  προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση του ΦοΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) καθώς και στις απαραίτητες μελέτες για χωροθέτηση και κατασκευή των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ και την αγορά του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των απορριμμάτων στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης.
Σε ότι αφορά τις εργασίες για την κατασκευή ΧΥΤΑ σημειώνει ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης (12/8/2008) για την κατασκευή του έργου στην περιοχή «Πόδορας», η Ανάδοχος Κοινοπραξία: «Κοινοπραξία ΚΑΛΑΜΙ ΕΞΤΟΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ – ΚΟΡΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», έχει αρχίσει ήδη τις απαραίτητες προετοιμασίες για την ταχεία υλοποίηση του έργου.
Από την πλευρά της η Δ.Τ.Υ της Ν.Α Χίου βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου της Οριστικής Μελέτης Εφαρμογής, με την έγκριση της οποίας θα είναι δυνατή η άμεση έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης και κατασκευής των χώρων ταφής καθώς και των απαιτούμενων υποδομών για την ασφαλή και αποτελεσματική διάθεση των αστικών απορριμμάτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χίου.  
Σημειώνεται επίσης, ότι έχει ήδη εγκατασταθεί στο έργο και ο Τεχνικός Σύμβουλος του έργου ΕΤΕΜ Α.Ε., που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του έργου και θα συμβάλει στην άρτια και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
Από την πλευρά της η Νομαρχία αναμένεται να προχωρήσει το αμέσως προσεχές διάστημα στην έναρξη των διαδικασιών για την προμήθεια του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού (κινητός συμπιεστής και φορτωτής), όπως προβλέπεται από το σχετικό υποέργο του έργου.
Χωρίς να δίνεται ακριβής χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών, στο δελτίο τύπου γίνεται λόγος για ολοκλήρωση στους «επόμενους μήνες», καλούνται έτσι οι Δήμοι να προχωρήσουν στη σύσταση του ενιαίου φορέα.