Αρχική Νέα Τοπικά Καταγγελία ΕΛΜΕ για υποβάθμιση της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

Καταγγελία ΕΛΜΕ για υποβάθμιση της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

16

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου αφού έλαβε γνώση της νέας εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ (113321/Γ7/4-9-08) που αφορά την Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) μαθητών Λυκείων,                        
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
Το ΥΠΕΠΘ για την ουσιαστική υποβάθμιση της ΠΔΣ αντί της αναβάθμισής της και τούτο διότι:
Α) Η ΠΔΣ εξισώνεται προς τα κάτω  με την Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίων ως προς την αμοιβή των διδασκόντων Εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα ενώ οι μόνιμοι- αναπληρωτές ΠΔΣ  έπαιρναν ωριαία αντιμισθία  19,08 € μεικτά και οι ωρομίσθιοι έπαιρναν 12,14 € μεικτά, φέτος ορίζεται να παίρνουν όλοι 9,21€ μεικτά ποσό που ισχύει σταθερά από τις 30-4-96  για την υπερωρία .
Β) Οι μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές μπορεί να υποχρεωθούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό ωράριό τους στην ΠΔΣ ή να τους ανατίθεται ωράριο υποχρεωτικής απασχόλησης στην ΠΔΣ γεγονός που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια.
Γ) Η πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών με ανώτατο εβδομαδιαίο ωράριο τις 10 ώρες και με δήλωση ότι δεν απασχολούνται σε άλλη εργασία (μήπως μπορούν να ζήσουν με 70 ευρώ καθαρά την εβδομάδα;) γίνεται από το Διευθυντή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από πίνακα που καταρτίζεται μόνο από τις αιτήσεις των υποψηφίων και όχι από τα ισχύοντα αντικειμενικά κριτήρια κατάρτισης  πινάκων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αδικίες στις προσλήψεις.
Δ) Η απόλυση ωρομισθίων μπορεί να γίνει με μια απλή απόφαση του Διευθυντή «ότι δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους» γεγονός που καθιστά το Διοικητικό Διευθυντή ως αξιολογητή.
Με βάση τα παραπάνω:
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ τους συναδέλφους
Α) ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να  δέχονται τη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας με ώρες ΠΔΣ και
Β) καλούμε τους συναδέλφους  να μη παίρνουν υπερωρίες  ΠΔΣ.


ΚΑΛΟΥΜΕ το ΥΠΕΠΘ να υλοποιήσει στην πράξη την στήριξη  της ΠΔΣ  αποσύροντας άμεσα την  προαναφερθείσα εγκύκλιο και να επαναφέρει στην αμοιβή των εκπαιδευτικών την ωριαία αντιμισθία που ίσχυε γιατί δεν συμβιβάζεται η ποιοτική αναβάθμιση της ΠΔΣ με μείωση αμοιβών των διδασκόντων.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΡΙΛΗΣ                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ