Γιώργος Παπαδόπουλος: για το βιβλίο του κ. Φραγκομίχαλου “Το Αγιο Γάλας”

  12

   Νέες  Χιακές  Εκδόσεις
  Κων/νου Ε. Φραγκομίχαλου, Δρος Φιλολογίας:<<ΤΟ ΑΓΙΟ ΓΑΛΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ – Μνημείο  Φύσης,  Ιστορίας  &  Τέχνης>>
  Του  Γιώργου  Φ.  Παπαδόπουλου – Δημοτικού  Συμβούλου  Χίου
   
   Στη  σύγχρονη  εποχή  του  ατομισμού  και  της  ερημοποίησης  της  υπαίθρου  αποτελεί  αρετή  να  αγωνίζεσαι  για  την  προβολή  και  προαγωγή  των  όσων  οικισμών  και  των  ανθρώπων  τους  απέμειναν  όρθιοι  σε  πείσμα  του  πανδαμάτορα  χρόνου. Λαμπρό παράδειγμα στη Χίο, τα χωριά της Αμανής.   
   Ο  Δρ.  Φιλολογίας  κ.  Κων/νος  Ε.  Φραγκομίχαλος,  γνωστός  Ιστορικός – Ερευνητής  και  Επίτιμος  Σχολικός  Σύμβουλος  Φιλολόγων  συνέγραψε  πρόσφατα  και  εξέδωσε  έναν  καλαίσθητο  τόμο  με  την  ιστορία,  την  παράδοση  και  τη  λαογραφία  του  χωριού  του,  το  Άγιο  Γάλας  της  Χίου.
   Πρόκειται  για  ένα  ιστορικό  και  ιδιαίτερα  γνωστό,  από  τη  φυσιογνωμία  του,  χωριό  της  ΒΔ  Χίου,  το  πλέον  μακρινό  και  ακροτελεύτιο  στο  χάρτη  του  νησιού  μας,  ένα  χωριό  το  οποίο  θαύμασαν  χιλιάδες  ανθρώπων  για  τις  φυσικές  του  ομορφιές  και  τη  θρησκευτική  του  παράδοση:  Χαρακτηριστικά  του  γνωρίσματα  ο  Ιερός  Ναός  της  Παναγίας  Αγιογαλούσαινας  (με  την  Αγία  Άννα  και  τον  Άγιο  Θαλέλαιο) και το Σπήλαιο που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα του ελλαδικού χώρου.
   Στο  (200  και  πλέον  σελίδων)  βιβλίο  του  ο  Δρ.  Κων/νος  Φραγκομίχαλος  έχει  κατορθώσει  να  συγκεντρώσει  όλα  εκείνα  τα  στοιχεία  που  καθιστούν  μοναδικό  το  Άγιο  Γάλας  της  Χίου  όπως  εξάλλου  έχει  φροντίσει  να  προσδιορίσει  ο  ίδιος  στον  τίτλο  του  έργου  του  <<ΤΟ  ΑΓΙΟ  ΓΑΛΑΣ  ΤΗΣ  ΧΙΟΥ  –  Μνημείο Φύσης,  Ιστορίας  &  Τέχνης>>.
   Ο  συγγραφέας  ξεκινά  στο  πρώτο  μέρος  του  βιβλίου  με  τα  του  οικισμού,  δηλ.  την  τοπογραφική  θεώρηση  (τη  χλωρίδα – πανίδα  του,  τον  πληθυσμό  και  τη  διοικητική  του  συγκρότηση – εξάρτηση),  συνεχίζει  με  τη  χρονολογία  ίδρυσής  του,  την  ονομασία  και  τη  ρυμοτομία – αρχιτεκτονική  του,  ενώ  καταλήγει  με  επιμέρους  αναλυτικότατα  κεφάλαια  στον  ιστορικό,  οικονομικό  και  κοινωνικό  και  θρησκευτικό  βίο  των  κατοίκων  του,  καταγράφοντας  λεπτομερέστατα  όλα  τα  ήθη – έθιμα,  τις  παραδόσεις  και  τα  της  τοπικής  Εκκλησίας  γνωρίσματα (με  πλήρη αναφορά στους Ιερούς Ναούς,  τις  εργασίες  αναστήλωσης  αλλά  τον  εορτασμό  τους).
   Στο  δεύτερο  μέρος  γίνεται  μνεία  στον  Ιερό  Ναό  της  Παναγίας  Αγιογαλούσαινας,  την  ανέγερση  και  ιστορική  πορεία  του,  το  οικοδόμημα  και  τα  προσκτίσματά  του  καθώς  και  τις  αναστηλωτικές  παρεμβάσεις  που   πραγματοποιήθηκαν  σ΄ αυτόν  κατά  περιόδους.
   Στο  τρίτο – και  τελευταίο – μέρος  ο  συγγραφέας  αφιερώνει  τρία  κεφάλαια  στο  Σπήλαιο  του  Αγίου  Γάλακτος,  στη  σπηλαιολογική  και  την  αρχαιολογική  θεώρηση  του  αλλά  και  τη  χρήση  του  ανά  περιόδους.
   Τέλος,  ως  ένθετο  με  το  βιβλίο,  υπάρχει  χάρτης  κάτοψης  του  Σπηλαίου  αλλά  και  χάρτης  με  τα  τοπωνύμια  του  χωριού.  Επίσης,  ευρετήριο  ονομάτων  και  πραγμάτων,  εικόνων,  παραθεμάτων  και  η  βιβλιογραφία  του  έργου.
   Ο  τόμος  διανθίζεται  με  πλούσιο  έγχρωμο  φωτογραφικό  υλικό  που  αποδίδει  την  πραγματική  όψη  των  περιγραφομένων,  ενώ  η  γλώσσα  του  γραπτού  λόγου  του  συγγραφέα  είναι  πλήρως  επιστημονική  και  παράλληλα  πλήρως  κατανοητή  από  τον  οποιονδήποτε  αναγνώστη  του.  
   Η  έκδοση  του  βιβλίου  ανήκει  στο  καλλιτεχνικό  τυπογραφείο  <<Άλφα Πί>>  των  αδελφών  Αντώνη  και  Γιάννη  Παληού.
   Τον  Δρ.  Κων/νο  Φραγκομίχαλο  συγχαίρουμε  για  το  νέο  του  έργο  και  προσωπικά  ευχαριστώ  για  την  επίδοση  ενός  αντιτύπου  του με  ευγενική  αφιέρωση.-