Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Δ.Σ. Ομηρείου, 18/9

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ομηρείου, 18/9

6

 Την Πέμπτη, 18/9 στις 8 μ.μ., θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Ομηρείου Π. Κ. Δ. Χίου με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων:
Έγκριση λειτουργία νέου πολιτιστικού εργαστηρίου,
συμμετοχή του εργαστηρίου θεάτρου στην 21η Συνάντηση Ερασιτεχνικού θεάτρου Αιγαίου κ.α.