Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- Κατερίνα Μπατζελή: “Οχι μόνο μία θέση στο νηπιαγωγείο αλλά και στο...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- Κατερίνα Μπατζελή: “Οχι μόνο μία θέση στο νηπιαγωγείο αλλά και στο Διαδίκτυο”

14

 Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2008


«Τα παιδιά των πολιτών της χώρας μας στον 21ο αιώνα δεν δικαιούνται μόνο μία θέση στο νηπιαγωγείο αλλά και μία θέση στο Διαδίκτυο» δήλωσε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κατερίνα Μπατζελή


Την υστέρηση της Ελλάδας συγκριτικά με τη γενική εξέλιξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας αναδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντησή της στην ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με το ποσοστό διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα ελληνικά σχολεία.


 «Δυστυχώς» τόνισε η κα Mπατζελή «δεν έχουν ακόμη αρχίσει τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2014, ενώ οι αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης έχουν συνεδριάσει δύο φορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία καθυστέρηση στην επέκταση της υποδομής στα σχολικά κτίρια, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ποιότητα του τομέα της εκπαίδευσης. Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και των νέων δεδομένων της πολυπολιτισμικής “τάξης” και της αυξημένης κινητικότητας των μαθητών λόγω και των μεταναστών, βασική προτεραιότητα πέρα της εξεύρεσης των πόρων οφείλει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των μαθητών στις νέες τεχνολογίες. Τα παιδιά των πολιτών της χώρας μας στον 21ο αιώνα δεν δικαιούνται μόνο μία θέση σε νηπιαγωγείο αλλά και μία θέση στο «Διαδίκτυο».
Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ με ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το ζήτημα της κατά πολύ χαμηλότερης αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους έλληνες εκπαιδευτικούς, με κυρίως πληττόμενες τις απομακρυσμένες και λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, αλλά και τα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα.
 H Επιτροπή επιβεβαιώνοντας τα πολύ χαμηλά ποσοστά που κατατάσσουν την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπης, τονίζει ότι η χώρα υστερεί σημαντικά ακόμα και μετά την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών του Γ΄ΚΠΣ στην ευρυζωνική πρόσβαση του ελληνικού σχολείου στο διαδίκτυο σε σύγκριση με την γενική εξέλιξη σε όλη την ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο το 13% των ελληνικών σχολείων έχουν ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων, μόλις το 36% των εκπαιδευτικών σε αυτά χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην τάξη, ενώ το 63% του ελληνικού πληθυσμού δεν διαθέτει καμία δεξιότητα σχετικά με το διαδίκτυο.
Η Επιτροπή τονίζει ότι η χώρα μας θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα   διαρθρωτικά προγράμματα στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013. Kαθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει ο βαθμός αξιοποίησης των προβλεπόμενων κοινοτικών δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα αυτό, μεταξύ των οποίων το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση, το Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου με τίτλο «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013, καθώς και σχετικές δράσεις στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων. Bασικός στόχος των επιχειρησιακών αυτών προγραμμάτων είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ.