Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- Μ. Κασσιώτου: Προγράμματα για δυσμαθησιακές δυσκολίες

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- Μ. Κασσιώτου: Προγράμματα για δυσμαθησιακές δυσκολίες

25

 υρωπαϊκός προϋπολογισμός – 2009: Προγράμματα για δυσμαθησιακές δυσκολίες


Ευαισθητοποιημένη για τα παιδιά και τους ενήλικες που πάσχουν από προβλήματα  “δυσ-” (δυσλεξία, δυσπραξία, δυσφασία, προβλήματα συγκέντρωσης) και από αναπηρίες, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, μέλος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων και Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Οικογένεια και την Προστασία του Παιδιού, προώθησε με επιτυχία δημοσιονομικές γραμμές για πολιτικές υπέρ των ατόμων αυτών, και κυρίως για τη στήριξη των γονέων και των παρόχων φροντίδας, κατά την ψηφοφορία του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009.


Με τις υπερψηφισθείσες τροπολογίες, η Επιτροπή για τα δικαιώματα των Γυναικών προτείνει, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, να δοθεί προτεραιότητα στη γενεακή αλληλεγγύη, στον ρόλο των ανδρών στην εκπαίδευση των παιδιών, στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και στην αναγνώριση της άτυπης εργασίας των γυναικών.


Η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου παρουσίασε ένα πρότυπο σχέδιο, το οποίο αποβλέπει στην χρηματοδότηση για την εξασφάλιση καλύτερης υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς των ατόμων που πάσχουν από προβλήματα “δυσ-“, με σεβασμό στην αρχή της ισότητας των φύλων. Το πιλοτικό πρόγραμμα χαιρετίζει επίσης την ανταλλαγή των καλών πρακτικών και της συνεργασίας ανάμεσα στις οργανώσεις που ασχολούνται με παρόμοιες ασθένειες.


“Σύμφωνα με την αρχή των ίσων ευκαιριών, οι γυναίκες και οι άνδρες που φροντίζουν άτομα “δυσ-” πρέπει να ωφεληθούν από τις ίσες ευκαιρίες ώστε να τα υποστηρίζουν και να τα βοηθούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή”, τόνισε η ευρωβουλευτής.