ΝΕ Χίου ΠΑΣΟΚ: Νομοσχέδιο ελέγχου των ΟΤΑ προωθεί η Κυβέρνηση

  7

    Βαρύτατο πλήγμα δέχεται η τοπική αυτοδιοίκηση με το σχέδιο νόμου που φέρει τον τίτλο «ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού», τονίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Χίου του ΠΑΣΟΚ στην εισήγησή του με την οποία αιτείται τη σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου.
     Όπως τονίζει «η υπαγωγή της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού στον έλεγχο και την εποπτεία της συνιστώμενης διυπουργικής επιτροπής φορέων γενικής Κυβέρνησης… καταργεί τη διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού, επαναφέρει τον έλεγχο σκοπιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ, καθιστά την Τοπική Αυτοδιοίκηση δέσμιο των κυβερνητικών επιλογών, ενώ τύπω και ουσία ευρίσκεται εκτός της Συνταγματικής τάξης», αναφέρεται στην εισήγηση.
     Χαρακτηρίζεται δε ως «προκλητική απειλή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η διάταξη του Σ/Ν που προβλέπει τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης και των ποσών από τους ΚΑΠ, εφόσον οι φορείς δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις και τις κυβερνητικές εντολές».
     Η συνταγματική κατοχυρωμένη αυτοτέλεια του θεσμού βάλλεται και από την πρόταση ρύθμισης ότι «η Κυβερνητική πολιτική αναλαμβάνει την ευθύνη να τροποποιεί κατά την κρίση της τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και πως οι τροποποιήσεις της αποτελούν τη βάση για το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού τους.
     Όπως σημειώνεται Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις αυτές εκτός από ένα νέο γραφειοκρατικό και πελατειακό μηχανισμό κυβερνητικής επιβολής και ελέγχου στην οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ, «αποτελούν τον πυρήνα μιας επικίνδυνης κυβερνητικής πολιτικής, η οποία οδηγεί εσκεμμένα στην περαιτέρω περιθωριοποίηση και την κατάργηση των δημοκρατικών χαρακτηριστικών του θεσμού».