Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια: Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ

Περιφέρεια: Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ

7

 Δύο προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν οι  υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 εκδόθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τελικό δικαιούχο τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας.


Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας, ενώ στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ), μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).


Οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» 2007-2013, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ οι υπηρεσίες που υλοποιούνται μέσω των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» θα χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).      
Με αφορμή την έκδοση των δυο  παραπάνω προσκλήσεων ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννης Λέκκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:


«Μετά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για συνέχιση της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», ερχόμαστε άμεσα να υλοποιήσουμε στην πράξη και να ενισχύσουμε το συγκεκριμένο κοινωνικό θεσμό, που έχει σημαντική συνεισφορά σε χιλιάδες πολίτες της Περιφέρειας μας. Μετά τις προσκλήσεις αυτές καλείται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας να υποβάλλει προτάσεις, προκειμένου να ενταχθεί η χρηματοδότηση των υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» στο νέο ΠΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» και των υπηρεσιών που υλοποιούνται μέσω των ΚΗΦΗ στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και μετά να προχωρήσουν οι διαδικασίες προκήρυξης των δράσεων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη λειτουργία των δομών. Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν όλες οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «ΚΗΦΗ», οι οποίες σήμερα είναι στο σύνολο 61, απασχολούν 245 περίπου εργαζόμενους και εξυπηρετούν περίπου 2.500 ωφελούμενους».