Αρχική Νέα Τοπικά Εκπαίδευση εργαζομένων στην Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Εκπαίδευση εργαζομένων στην Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

10

 


Αρ. πρωτ……………                                                                         Χίος 22/09/2008  


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευση, Μέτρο2.5-Ενέργεια 2.5.1-Πράξη 2.5.1.α, που υλοποιεί η κοινοπραξία ΙΝΕ / ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ σας ενημερώνουμε ότι  δεχόμαστε αιτήσεις από εργαζόμενους για  το εξής πρόγραμμα εκπαίδευσης.


Β)«Εκπαίδευση των εργαζομένων ή/και συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους (μελών επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας), στο πεδίο της υγιεινής, ασφάλειας και διασφάλισης ποιότητας»


*  «Εκπαίδευση εργαζομένων στην Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας»,  30 ωρών, με  μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων τα 20 άτομα.


Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων α) των συνδικαλιστικών στελεχών που συμμετέχουν σε κλαδικές και εθνικές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας και β) του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους μέσω της βελτίωσης της τεχνογνωσίας τους και της ικανότητάς τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας, της αύξηση της ικανότητας προσαρμογής και ευελιξίας τους ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών, της βελτίωση της ποιότητας και μείωση των εστιών του επαγγελματικού κινδύνου και της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων για την εξαιρετικής σημασίας χρησιμότητα της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας με αποτέλεσμα ένα μεγάλο οικονομικό, εργασιακό και κοινωνικό όφελος


Η επιτυχής φοίτηση στα προγράμματα κατάρτισης  οδηγεί στην απόκτηση του αντίστοιχου «Πιστοποιητικού Δια Βίου Επιμόρφωσης».


Κατάθεση αιτήσεων έως  Δευτέρα 29/09/2008


Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Αίτηση συμμετοχής  (Διατίθεται από το ΙΝΕ)
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Σύντομο βιογραφικό


Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή άλλη πληροφορία στο τηλ:22710-23550 και στη διεύθυνση Μαρτύρων 2 – Χίος (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου).


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ