Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Συνέδριο στη Μήλο για τον οικοτουρισμό

Συνέδριο στη Μήλο για τον οικοτουρισμό

10

Η διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στα νησιά και τις μικρές περιοχές μέσα από την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι το θέμα του συνεδρίου με τίτλο «Εναλλακτικός τουρισμός και διαχείριση περιβάλλοντος σε μικρές ή και νησιωτικές περιοχές» που διοργανώνεται στη Μήλο, από 2-4 Οκτωβρίου από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. με τη συνεργασία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).


Στο συνέδριο θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, μέσω της αξιοποίησης των φυσικών πόρων μιας περιοχής, αλλά με όρους και προϋποθέσεις τέτοιες, ώστε αυτή να μην προσβάλλει την οικολογική ισορροπία της. Οι εισηγήσεις θα εστιαστούν στις μη αστικές, μικρές ή νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ερευνώντας και αναδεικνύοντας δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης του οικοτουρισμού, αλλά και άλλων ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.


Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, οι εξής ενότητες: Το φυσικό τοπίο ως πόρος για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, Οικοτουρισμός στα νησιά, Διαχείριση επισκεπτών στον οικοτουρισμό, Συνεδριακός τουρισμός εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.


Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών περιοχών Natura 2000 νήσου Μήλου» το οποίο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και έχει σαν παράλληλο στόχο την ανάδειξη και προβολή των περιοχών Natura 2000 ως πόλων έλξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008