Αρχική Απόψεις Aρθρα Χάρης Μπουρνιάς: Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία

Χάρης Μπουρνιάς: Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία

53

 Ελληνική  Εμπορική Ναυτιλία


Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Μ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ
Πλωτάρχη Λ.Σ., Λιμενάρχη Χίου

Η ελληνική ναυτιλία, είναι ο πιο εξωστρεφής τομέας της οικονομίας μας. Η μεταφορική ικανότητα των ελληνόκτητων πλοίων ανέρχεται στο 16% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Τα 100 πλοία Liberty των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, έχουν γίνει σήμερα περισσότερα από 3.700 πλοία. Η ναυτιλία μας συνεισφέρει σημαντικά στα έσοδα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, αφού οι καθαρές εισροές, για το έτος 2007, ανήλθαν στα 16 δις ευρώ (όσο δηλαδή ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης).
Είναι γεγονός, ότι η ναυτιλία ωφελήθηκε σημαντικά την τελευταία πενταετία από την άνθηση του διεθνούς εμπορίου, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων αναδυόμενων μεγάλων οικονομιών στον παγκόσμιο χάρτη. Οι έλληνες εφοπλιστές αξιοποίησαν τη θετική συγκυρία στο διεθνές εμπόριο και την ενίσχυση της οικονομικής τους θέσης, για την ανανέωση σε μεγάλο βαθμό του στόλου τους, συμβάλλοντας έτσι σε ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές.
Η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στην πατρίδα μας. Το λεκανοπέδιο της Αττικής φιλοξενεί σήμερα περί τις 1.300 ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αφού πολλές, μετά τις τελευταίες φορολογικές ρυθμίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγκατέλειψαν το παραδοσιακό Λονδίνο και μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. Σε αυτή βέβαια την απόφαση, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ευμάρειας και πλούτου αναδύεται μια μεγάλη πρόκληση για την πατρίδα μας και η πρόκληση αυτή έχει να κάνει με την επάνδρωση, με έλληνες αξιωματικούς, των ελληνόκτητων πλοίων. Το 1960, όταν η ελληνική ναυτιλία είχε περί τα 1000 πλοία, οι έλληνες ναυτικοί ήταν περί τους 140.000. Σήμερα, με ένα στόλο 3.700 πλοίων, οι ναυτικοί είναι λιγότεροι από 40.000, κινδυνεύουμε δηλαδή μέσα σε 1-2 δεκαετίες να χαθεί ο αναντικατάστατος γνήσιος δεσμός μεταξύ πλοίου και σημαίας, που είναι ο έλληνας ναυτικός. Σήμερα, στα μεγαλύτερα ναυπηγεία του κόσμου, οι έλληνες εφοπλιστές ναυπηγούν περί τα 1.000 πλοία, πολλά εξ αυτών, όταν έρθει η ώρα να παραδοθούν, θα πρέπει αναγκαστικά να νηολογηθούν σε ξένα νηολόγια, αφού οι ναυτικοί μας δε θα επαρκούν για την επάνδρωσή τους, παρά την επιθυμία πολλών να υψώσουν ελληνική σημαία.
Οι αμοιβές, σήμερα, στους έλληνες αξιωματικούς είναι πολύ υψηλές, δικαιολογημένα βέβαια, αφού ασκούν ένα σκληρό και επίπονο επάγγελμα, στο οποίο η προσφορά στελεχών είναι μικρότερη από τη ζήτηση. Είναι θλιβερό στη χώρα μας να υπάρχει ανεργία της τάξεως του 7,6% (το 2007) και από την άλλη να υπάρχει μια απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα αξιοπρεπές και προσοδοφόρο, το οποίο σήμερα απαιτεί υψηλού επιπέδου γνώσεις, διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, προκειμένου ο αξιωματικός να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των σύγχρονων πλοίων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Το πρόβλημα της στελέχωσης δεν το αντιμετωπίζει μόνο η ελληνική ναυτιλία, αλλά και η παγκόσμια ναυτιλία. Πρόσφατη μελέτη των Drewy Shipping Consultants and Precious Associates καταγράφει παγκόσμιο έλλειμμα 34.000 αξιωματικών Ε.Ν. για το έτος 2008 και προβλέπει ότι μέχρι το 2012 το έλλειμμα θα φτάσει στους 90.000 αξιωματικούς.
Σε μία χώρα μικρή σε έκταση, όπου το υγρό στοιχείο υπερτερεί της ξηράς, μία μεγάλη βιομηχανία, η εμπορική μας ναυτιλία, αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και ευμάρειας, προόδου και εξέλιξης για τα στελέχη της, σε αντίθεση με τη μικρή και χαμηλά αμειβόμενη αγορά εργασίας της ξηράς.