Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

9

 Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην ευρωβουλευτή της NΔ, Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου.


H δημιουργία “Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο” που πρότεινε η γαλλική προεδρία, στοχεύει  στην ενεργό πολιτική δέσμευση που θα ενώνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη γύρω από κοινές αρχές για τη χάραξη μεταναστευτικών πολιτικών σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και υπευθυνότητας. Εντός αυτού του πλαισίου, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, υπέβαλε στο Συμβούλιο την εξής ερώτηση:
“Ποιές δεσμευτικές συμφωνίες με χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της ΕΕ και κυρίως με εκείνες που είναι υποψήφιες για ένταξη πρόκειται να προτείνει το Συμβούλιο σχετικά με τους διερχόμενους μετανάστες τρίτων κρατών ώστε να καταστεί η Ευρώπη χώρος ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας;”.
Στην απάντησή του, ο εκπρόσωπος της Γαλλικής Προεδρίας, κ. J.-P. Jouyet, δήλωσε:


“Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για να στηρίξει την πολιτική της στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, είναι οι συμφωνίες  επανεισδοχής  με τρίτες χώρες, οι  οποίες συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή  Ένωση.
Η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας παρουσιάζει μια σημαντική πολιτική εξέλιξη στις σχέσεις της Κοινότητας με τα τρίτα κράτη.
Το Συμβούλιο επέτρεψε στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμφωνία επανεισδοχής με 16 τρίτες χώρες.
Η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες με 11 τρίτες χώρες οι οποίες περιέχουν διατάξεις σχετικές με τη διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών από την εδαφική τους επικράτεια.
Η συμφωνία με την ΠΓΔΜ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008. Με την Τουρκία, οι διαπραγματεύσεις άρχισαν επίσημα το 2005 ενώ για την Κροατία, δεν υπάρχει ακόμα εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας επανένταξης.
Στις 12 Ιουνίου, το Ευρ.Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία της γρήγορης προόδου για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται εν εξελίξει. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο, που πρόκειται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο (15.10.2008), θα δώσει έναν πολιτικό τόνο στη σημασία των συμφωνιών επανένταξης εντός του πλαισίου της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης”.
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εκφρασμένη μέσα από την κοινή μεταναστευτική πολιτική, ελπίζεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ασφαλή και  δίκαιη κινητικότητα αλλά και για υγιή ανταγωνισμό.