Αρχική Νέα Τοπικά Απ. Βεντούρης: για τους διαγωνισμούς στις άγονες γραμμές

Απ. Βεντούρης: για τους διαγωνισμούς στις άγονες γραμμές

10

 Ενημερωτικό Σημείωμα
Η Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου άσκησαν την 23.9.2008 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά δύο Προκηρύξεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΔΜ/Φ 231.01/8902 και 3327.1/43/08) με θέμα την «Επανάληψη Διαγωνισμών για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών» που αφορούν μεταξύ άλλων και το γνωστό ζήτημα των άγονων γραμμών.
Οι αιτήσεις αυτές ακυρώσεως διαμφισβητούν καταρχήν το σύνολο των επιλογών του εθνικού νομοθέτη, θεωρώντας ότι αρκετές διατάξεις του ν. 2932/2001 (και ιδίως τα άρθρα 4 και 8) αντιτίθενται ευθέως στην κοινοτική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών εντός κράτους μέλους (θαλάσσιες ενδομεταφορές – καμποτάζ) για τους πλοιοκτήτες της Κοινότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 1§1 του Κανονισμού 3577/1992 ΕΟΚ.
Ειδικότερα στην αίτηση ακυρώσεως επισημαίνονται οι ακόλουθες αντικοινοτικές εθνικές ρυθμίσεις:
      α) Το κοινοτικό καθεστώς της ελεύθερης προηγούμενης δηλώσεως του πλοιοκτήτη για τα δρομολόγια που επιθυμεί να πραγματοποιήσει έχει, κατά την ενσωμάτωσή του στο εθνικό δίκαιο, μετατραπεί σε καθεστώς προηγούμενης κρατικής εγκρίσεως.
       β) Μέσω των επιβαλλόμενων κρατικών τροποποιήσεων των δηλώσεων των πλοιοκτητών το καθεστώς της ελεύθερης επιλογής δρομολογίου καθίσταται καθεστώς κρατικά επιβαλλόμενης δρομολογήσεως, δίχως ουσιαστική δυνατότητα διαπραγματεύσεως εκ μέρους των πλοιοκτητών.
      γ) Οι τρεις ρυθμιζόμενες από τον ειδικό νόμο -και όχι από το Κοινοτικό Δίκαιο- διαδικασίες, ήτοι η διαδικασία της τακτικής αναθέσεως (πρώτο στάδιο), η διαδικασία συνάψεως συμβάσεως δημόσιας υπηρεσίας δια προσκλήσεως ενδιαφέροντος (δεύτερο στάδιο) και η προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού (τρίτο στάδιο) προβλέπονται, κατά τρόπο αόριστο, ως παράλληλες δυνατότητες για το κράτος.  Τούτο μπορεί κάλλιστα να οδηγεί σε «φωτογραφικές» προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών, χωρίς να έχουν προηγουμένως εξαντληθεί οι νομικές και πραγματικές δυνατότητες που προσφέρουν τα δύο προηγούμενα στάδια. Τούτο παραβιάζει τις αρχές της ελευθερίας των θαλάσσιων συγκοινωνιών, της μη διακρίσεως, της ισότητας, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αναλογικότητας.
Κατανοούμε ότι η ενέργειά μας αυτή είναι ασυνήθιστη θεωρούμε όμως (και πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας), ότι δεν μας είχε μείνει άλλη επιλογή.
Ο κλάδος μας είναι αρκετά επιβαρυμένος στα μάτια της κοινής γνώμης και το να δοθεί μεγάλος αριθμός αγόνων γραμμών σε πλοία τύπου ΣΑΟΣ και τύπου Δημητρούλας θα ήταν ένα ακόμη βαρύ πλήγμα.
Περαιτέρω λόγοι ακυρώσεως που αφορούν λεπτομέρειες των ανωτέρω προκηρύξεων θα προβληθούν με δικόγραφο πρόσθετων λόγων, το οποίο θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες. Προβλέπεται, επίσης, να υποβληθεί και σχετική αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχομένως η διενέργεια του διαγωνισμού της 20.10.2008 στη βάση των ως άνω προκηρύξεων.
Οι πρόσθετοι αυτοί λόγοι θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες αναφορές σε φωτογραφικές διατάξεις του διαγωνισμού και συγκεκριμένα παραδείγματα παράλογων και αυθαίρετων προδιαγραφών που θέτει ο διαγωνισμός.
Εκτιμούμε ότι η κατ’ αρχήν προσβολή του συνόλου του ν. 2932/2001 (γνωστού ως νόμου Παπουτσή) και στην συνέχεια η προσβολή του συνόλου της προκήρυξης εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους της Ένωσης και θα είναι από άποψη διαδικασίας πιό αποτελεσματικές.
Αναφέρουμε κατωτέρω κάποια παραδείγματα από διατάξεις που αναφέρονται στις προκηρύξεις και αφήνουμε στην κρίση σας το αν είναι παράλογες ή όχι, αυθαίρετες ή όχι και φωτογραφικές ή όχι.


Α.  Γραμμή 24 στην προκήρυξη του ΥΕΝΑΝΠ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Α) ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ  και επιστροφή.  Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα. 
Β) ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ  και επιστροφή.  Το τμήμα ΚΕΑ –ΛΑΥΡΙΟ δεν  επιδοτείται.  Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα. 
Γ) ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-  ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΑΙΑΛΗ-  ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-  ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-  ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ  Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα.
Το  ένα (1) δρομολόγιο θα εκτελείτε (sic) ως εξής:  ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-  ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-  ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-  ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ  Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της  Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας  και Ηράκλειας από και προς Νάξο  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της  παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι. 
Δ)ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-  ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ  και επιστροφή.  Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.  Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της  Φολεγάνδρου και Σικίνου από και προς  Ιο και της Ανάφης και Θηρασιάς από και  προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  της παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι. 
Ε. ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ-  ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-  ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ και επιστροφή.  Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα.  Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της  Σικίνου, Φολεγάνδρου και από και προς  Ίο και της Κιμώλου από και προς Μήλο  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της  παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι. 
Σημείωση: Για τις γραμμές 24Α-24Δ  θα γίνει ενιαία προσφορά με χωριστό μίσθωμα για κάθε γραμμή.  Γίνονται δεκτά μόνο πλοία κατηγορίας  1 ή 2 ή 3.


Και θέτουμε στην κρίση σας τα εξής:
1. Στον διαγωνισμό του Ιουνίου 2008, ο Φ. Μανούσης της ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ είχε καταθέσει προσφορά για την γραμμή αυτή.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, μαζί με τα διάφορα έγγραφα του διαγωνισμού είχε υποβάλει στον διαγωνισμό του Ιουνίου 2008 και ψευδή δήλωση σε σχέση με οφειλή της εταιρείας του για επίναυλο, οπότε με βάση τα αναφερόμενα στην ίδια την προκήρυξη (παράγραφος 27) θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από τον αρχικό διαγωνισμό.
Ο ίδιος διέψευσε τα δημοσιεύματα δηλώνοντας ότι η οφειλή της εταιρείας του αφ’ ενός μεν ήταν μικρή, αφ’ ετέρου δε είχε ήδη διακανονισθεί οπότε δεν υπήρχε καμμία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Το θέμα πάντως με την υπαρκτή ή ανύπαρκτη οφειλή δημιουργήθηκε και ο κ. Μανούσης ακούστηκε ότι αποκλείσθηκε από τον διαγωνισμό.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο κ. Μανούσης φέρεται να δήλωσε ότι δεν τον ενδιέφερε που αποκαλύφθηκε ότι κατέθεσε ψευδή δήλωση για την πληρωμή του επίναυλου διότι θα ξανασυμμετείχε στον διαγωνισμό με περισσότερα χρήματα.
Δεδομένου ότι η γραμμή στην οποία συμμετείχε η εταιρεία του κ. Μανούση με το Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ πράγματι αναφέρεται στον νέο διαγωνισμό του Υπουργείου Αιγαίου με αυξημένο μίσθωμα κατά 10,2 εκ. ευρώ, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:
α) γιατί αυξήθηκε το μίσθωμα ενώ υπήρχε μειοδότης στον προηγούμενο διαγωνισμό με την προηγούμενη τιμή, ειδικά όταν οι τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί κατά 15% απο την διεξαγωγή του προηγούμενου διαγωνισμού;
β) Μήπως ο κ. Μανούσης είχε τελικά κάποιο λόγο να σκηνοθετήσει την «ψευδή δήλωση» και την «αποβολή» του από τον αρχικό διαγωνισμό;
γ) πώς μπορούσε να γνωρίζει ότι επρόκειτο να αυξηθεί το μίσθωμα;


2. Εν πάσει περιπτώσει, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η γραμμή? Βάση ποιών στοιχείων / μελετών ? Τι εξυπηρετεί να υπάρχουν 2 πανομοιότυπες επιδοτούμενες άγονες γραμμές με ίδια μισθώματα (αναφερόμαστε στις γραμμές 19 & 24)?
3. Γιατί αποκλείονται πλοία των κατηγοριών 4 & 5?
4. Ποιό το νόημα του να πρέπει να κατατεθεί ενιαία προσφορά για τις γραμμές 24Α έως 24Δ και ξεχωριστή προσφορά για την 24Ε? Ποιόν εξυπηρετεί αυτή η παράδοξη ρύθμιση;


Β. Γραμμή 11 στην προκήρυξη του ΥΕΝΑΝΠ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  – Εξυπηρετούνταν στο παρελθόν απο τον κ. Γερ. Αγούδημο (GA FERRIES)
ΡΟΔΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ  (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)  και επιστροφή.
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα σε συνέχεια δρομολογίου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου από ΠΕΙΡΑΙΑ.
Δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της  Μεγίστης από και προς Ρόδο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 45 του Παραρτήματος Ι
ΚΑΤ. 1: 30.450
ΚΑΤ. 2: 28.350 
ΚΑΤ. 3: 26.250 
ΚΑΤ. 4: 21.000 
-Για το αρχικό πλοίο.
-Για το νέο πλοίο, όπως Κατηγορίες 1 ή 2  αναπροσαρμοσμένο τιμαριθμικά και  διορθωμένο βάσει της ρήτρας καυσίμου 
ΚΑΤ 5: 21.000 
Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ 
Β. Το πλοίο να έχει κατ΄ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά
(α) Μεταφορική ικανότητα σε  επιβάτες 300 (χειμώνα)- 600  (θέρος). 
(β) Επιφάνεια για φόρτωση  παντός τύπου οχημάτων 1000 τ.μ εκ των οποίων 300 τ.μ για  φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.
(γ) Ολικό μήκος 100 μ.
70 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ είναι η απόσταση μεταξύ ΡΟΔΟ – ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
οπότε υπολογίζεται η παρακάτω επιδότηση ανά μίλι και ανά κατηγορία ως εξής:
ΚΑΤ.1: € 218
ΚΑΤ.2: € 203 
ΚΑΤ.3: € 188 
ΚΑΤ.4: € 150


Και θέτουμε στην κρίση σας τα εξής:
Το δρομολόγιο αυτό αναφέρεται ως συνέχεια του δρομολογίου από Πειραιά. Δεν είναι κατανοητό γιατί τίθεται ο περιορισμός αυτός. Δηλαδή γιατί να μην μπορεί κάποιος να κάνει μόνο την διαδρομή αυτή; Γιατί να μην μπορεί κάποιος να κάνει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Ρόδος και μετά να επιδοτείται μέχρι την Μεγίστη; Θεωρούμε ότι φωτογραφίζεται πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος και έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή πλοίο της GA Ferries.


Παρατηρούμε ότι η επιδότηση ανά μίλι του συμβατικού πλοίου είναι πολύ υψηλότερη (τριπλάσια) σε σχέση με την επιδότηση ανά μίλι με ταχύπλοο για ακριβώς το ίδιο δρομολόγιο (γραμμή 10).


Επίσης η επιδότηση αυτή στην κατηγορία 5 είναι 150 ευρώ δηλαδή υψηλότερη από την επιδότηση κατηγορίας 1 (καινούρια πλοία) για όλες τις υπόλοιπες γραμμές.


Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, το ποσό της αποζημίωσης ανά μίλι ορίζεται αυθαίρετα:


Επιδότηση ανά μίλι – προκήρυξη του ΥΕΝΑΝΠ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΤ. 1
ΚΑΤ. 2
ΚΑΤ. 3
ΚΑΤ. 4
1
140 €
131 €
121 €
97 €
2
117 €
109 €
101 €
81 €
10
72 €
 
 
 
11
218 €
203 €
188 €
150 €
12
162 €
162 €
 
 
13
143 €
143 €
 
 
15
103 €
143 €
132 €
106 €
16
157 €
146 €
135 €
108 €
19 Α
98 €
91 €
85 €
68 €
19 Β
100 €
93 €
86 €
69 €
19 Γ
64 €
59 €
55 €
44 €
19 Δ
94 €
87 €
81 €
65 €
20 Α
100 €
93 €
86 €
69 €
20 Β
112 €
104 €
96 €
77 €
20 Γ
115 €
107 €
99 €
80 €
20 Δ
98 €
91 €
85 €
68 €
24 Α
98 €
91 €
 
 
24 Β
100 €
93 €
 
 
24 Γ
64 €
59 €
 
 
24 Δ
93 €
87 €
 
 
24 Ε
102 €
95 €
 
 


Γ. Γραμμή 5 στην προκήρυξη του ΥΕΝΑΝΠ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ σε σχέση με την Γραμμή 2 στην προκήρυξη του ΥΕΝΑΝΠ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οι γραμμές αυτές αφορούν δύο παρόμοια δρομολόγια. Και ενώ θα ανέμενε κανείς οι ζητούμενες προδιαγραφές των πλοίων να είναι παρόμοιες, δεν είναι έτσι. Τα χαρακτηριστικά των πλοίων έχουν τεράστιες διαφορές και στην γραμμή 5 του ΥΕΝΑΝΠ/ΔΘΣ αποκλείονται πλοία κατηγοριών 1, 2, 3, και 4 χωρίς κανένα λόγο, πολλώ μάλλον βάσιμο λόγο.
Έχουμε ακούσει τον Νομάρχη κ. Ψωμιάδη πολλές φορές να αναφέρει ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι άγονη γραμμή αλλά με τέτοιου είδους αντιμετώπιση απο το αρμόδιο Υπουργείο εκτιμούμε ότι ακριβώς αυτό θα συμβεί όταν τίθεται υποχρεωτικό χαρακτηριστικό η δυνατότητα μεταφοράς μόλις 450 ατόμων κατά την υψηλή περίοδο στη γραμμή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ από το ΥΕΝΑΝΠ ενώ η Γενική Γραμματεία Αιγαίου θέτει υποχρεωτικό χαρακτηριστικό την δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον 900 ατόμων στη γραμμή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΙΓΡΙ-ΧΙΟΣ-  ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ


Εδώ δηλαδή παρατηρούμε το φαινόμενο, αντί να επιδοτείται ένα πλοίο κατάλληλο για την γραμμή, να επιδοτείται ένα πλοίο το οποίο είναι ακατάλληλο και δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα που υπάρχει στην γραμμή.


Γραμμή 5 ΥΕΝΑΝΠ / ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μισθούμενο τμήμα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – προσέγγιση σε τουλάχιστον δύο νησιά των ΣΠΟΡΑΔΩΝ –προσέγγιση σε τουλάχιστον δύο νησιά των ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ και επιστροφή ως ακολούθως :
α) Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα από 01/04/2009 μέχρι 31/10/2009 καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου
β) Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 15/06/2009 μέχρι 13/09/2009. Ημέρες εξυπηρέτησης μετά από σύμφωνη γνώμη ΥΕΝΑΝΠ/ΔΘΣ.
Με υποχρεωτική προσέγγιση νήσου Σύρου.
Υποχρέωση:
α) για την εκτέλεση ενός (01) μη επιδοτούμενου δρομολογίου στην γραμμή Θεσσαλονίκη –Σποράδες, από 15/06/2009 μέχρι 13/09/2009 η οποία παύει να υφίσταται εφόσον τα δρομολόγια της εν λόγω γραμμής καλυφθούν με δήλωση ελεύθερης δρομολόγησης, και
β) την εκτέλεση ενός (01) μη επιδοτούμενου δρομολογίου στην γραμμή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΝΟΣ- ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ » με το ίδιο ή άλλο πλοίο για την χρονική περίοδο ακινησίας του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου που εξυπηρετεί την εν λόγω γραμμή, η οποία παύει να υφίσταται εφόσον τα δρομολόγια της εν λόγω γραμμής καλυφθούν με δήλωση ελεύθερης δρομολόγησης. Ημέρες εξυπηρέτησης μετά από σύμφωνη γνώμη ΥΕΝΑΝΠ/ΔΘΣ. Το πλοίο θα εκτελεί δρομολόγια σε ακτοπλοϊκές γραμμές τουλάχιστον για δέκα μήνες.
Επιδότηση:
Κατηγορία 5: 46.000,00 €
(Η παρούσα δρομολογιακή γραμμή επιδοτείται για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2009 )
Β. Τα πλοία να πληρούν κατ ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i) Να έχουν μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 300 (χειμώνα) – 450 (θέρους) επιβατών.
ii) Να έχουν επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 400τ.μ.
iii) Να έχουν ολικό μήκος άνω των 100 μ.
iv) Να διαθέτουν εκατό (100) κλίνες.


Εκτός από τα παραπάνω, θέτουμε στην κρίση σας και τα εξής για την συγκεκριμένη γραμμή:
Επιδοτείται δηλαδή η προσέγγιση σε δύο νησιά των Κυκλάδων και δύο των Σποράδων τα οποία δεν ορίζονται (ορίζεται μόνον η Σύρος). Δηλαδή ο πλοιοκτήτης θα πηγαίνει σε όποιο νησί θέλει κάθε φορά; Ποιά οικονομοτεχνική μελέτη κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα;


Η επιδότηση δίδεται για περίοδο επτά μηνών αλλά το  πλοίο πρέπει να εκτελεί δρομολόγια για δέκα μήνες. Τους υπόλοιπους τρεις μήνες θα κάνει δρομολόγια χωρίς επιδότηση;


Και τα παράδοξα δεν σταματούν εδώ. Υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης ενός ακόμη δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 15/06/2009 μέχρι 13/09/2009. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και η υποχρέωση για το ίδιο διάστημα να εκτελείται το ίδιο δρομολόγιο χωρίς επιδότηση. Η υποχρέωση αυτή παύει εάν καλυφθεί η γραμμή με δήλωση ελεύθερης δρομολόγησης. Μόνο που δεν ορίζεται πότε πρέπει να καλυφθεί …


Και αν θεωρείται πιθανό ή αναμενόμενο να καλυφθεί η γραμμή με δήλωση ελεύθερης δρομολόγησης τότε γιατί συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη; Μήπως κατόπιν συνεννοήσεως; Και ποιός θα κάνει δεκτή την (προφανώς εκπρόθεσμη) δήλωση δρομολόγησης; Μήπως η ίδια υπηρεσία που συνέταξε, δημοσίευσε και υποστήριξε την προκήρυξη;


Για την περίοδο ακινησίας του πλοίου αυτού, πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο, το οποίο όμως δεν θα κάνει το δρομολόγιο του πλοίου που αντικαθιστά αλλά κάποιο άλλο δρομολόγιο, τελείως διαφορετικό. Εκτιμούμε ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την μελέτη που κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό.


Και όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν αποκλειστικά από πλοίο κατηγορίας πέντε. Για κάποιο λόγο τον οποίο εμείς δεν ξέρουμε αλλά (αν υπάρχει) προφανώς τον ξέρει ο συντάκτης της προκήρυξης, πλοία μικρότερης ηλικίας δεν μπορούν να εκτελέσουν την γραμμή αυτή.


Γραμμή 2 ΥΕΝΑΝΠ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΙΓΡΙ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ-  ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ και επιστροφή. 
Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα τη  θερινή περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους με αναχώρηση  από Θεσσαλονίκη κάθε Παρασκευή.
Επιδότηση:
ΚΑΤ. 1 :101.500
ΚΑΤ. 2: 94.500 
ΚΑΤ. 3 :87.500 
ΚΑΤ. 4 : 70.000  –
Για το αρχικό πλοίο.  –
Για το νέο πλοίο, όπως Κατηγορίες 1 ή  2  αναπροσαρμοσμένο τιμαριθμικά και  διορθωμένο βάσει της ρήτρας καυσίμου
ΚΑΤ 5: 70.000 
Α. Ένα (1) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ
Β. Το πλοίο να έχει κατ΄ελάχιστο
Τα παρακάτω χαρακτηριστικά
(α) Μεταφορική ικανότητα σε  επιβάτες 900 (θέρος)
(β) Επιφάνεια για φόρτωση  παντός τύπου οχημάτων 1500 τετρ. μέτρα εκ των οποίων 1000 τετραγ. μέτρα για φόρτωση Φ/Γ  οχημάτων
(γ) Ολικό μήκος των 120 μ.
(δ)Κλίνες επιβατών 300


Εκτός από τα γενικά σχόλια για την αρμονία μεταξύ των δύο προκηρύξεων, επισημαίνουμε και τα κατωτέρω:
Η γραμμή αυτή επιδοτείται για τέσσερεις μήνες, οι οποίοι μάλιστα είναι οι μήνες της υψηλής περιόδου. Μάλλον το αντίθετο έπρεπε να γίνεται και όχι αυτό, δηλαδή να επιδοτείται η γραμμή την χαμηλή περίοδο και να μην επιδοτείται την υψηλή περίοδο. Πώς έχει υπολογίσει η οικονομοτεχνική μελέτη ότι θα καλυφθεί η γραμμή χωρίς επιδότηση και χωρίς κίνηση επί έξι μήνες;


Πέρα από αυτό, πώς θα καλυφθεί η υποχρέωση δεκάμηνης δρομολόγησης την οποία οι υπηρεσίες του Υπουργείου σπεύδουν να επιβάλλουν σε όλα τα πλοία;
Σημειωτέον ότι το μίσθωμα για την γραμμή αυτή έχει αυξηθεί κατά 27% περίπου από τον Μάϊο.
************
Κατά την άποψή μας αυτά είναι μερικά παραδείγματα φωτογραφικών και μη ορθολογικών διατάξεων. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά ακόμη, πιστεύουμε ότι δεν έχει νόημα να σας κουράσουμε με λεπτομέρειες και γι αυτό δεν συνεχίζουμε την λίστα.
Με βάση αυτά, θεωρούμε ότι οι δύο προκηρύξεις που είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα πάσχουν σε πολλά σημεία και υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην ακύρωσή τους.