Αρχική Νέα Τοπικά Σήμερα η Νομαρχιακή επιτροπή Β΄

Σήμερα η Νομαρχιακή επιτροπή Β΄

9

Αναβλήθηκε για την Τρίτη, ώρα 13:30, η συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Β’.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών  του έργου : «Διαμόρφωση αυλείου χώρου  Κλειστού Γυμναστηρίου  Δήμου Καμποχώρων »
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια προκατασκευασμένων δεξαμενών  νερού πυρόσβεσης στα Αυγώνυμα»
3. Έγκριση Φ.Ε., Ε.Σ.Υ. και κριτηρίων αξιολόγησης για την εκπόνηση της μελέτης «Προμελέτη ανέγερσης νέου ΕΠΑΛ  Χίου »
4. Έγκριση σίτισης Μουσικού Σχολείου
5. Άνοιγμα οικ. Προσφοράς για την μίσθωση αποθήκης  Δ/νσης Πρόνοιας
6. Έγκριση προκηρύξεων  και διεξαγωγή διαγωνισμών για τις μισθώσεις κτιρίων για τις Υπηρεσίες της ΝΑΧ.

Ο φάκελος με τα θέματα είναι στο γραφείο της Ν.Ε και είναι στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία που θα ζητήσετε.      Ο Πρόεδρος της Νομ. Επιτροπής Β’ Ν.Α.Χίου
       Πέτρος   Φλάμος
       Αντινομάρχης