Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Μαθήματα Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου

Μαθήματα Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου

9

Στο Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (διδακτήριο 2ου Λυκείου Χίου) άρχισαν απογευματινά μαθήματα ελεύθερου σχεδίου (3 ώρες συνεχείς την εβδομάδα) και αρχιτεκτονικού γραμμικού σχεδίου (3 ώρες συνεχείς την εβδομάδα).
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές όλων των Λυκείων του νησιού μπορούν να επικοινωνούν απογευματινές ώρες στο 2271022510 (κ. Πυργάρης, κ. Μπεκριδάκης).
     Σημειώνεται ότι στο Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης λειτουργούν ολιγομελή τμήματα όλων των μαθημάτων των τάξεων Λυκείου.