Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Ο «Έλεγχος Υγείας» της ΚΑΠ παραβλέπει τα πραγματικά προβλήματα της ευρωπαϊκής...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Ο «Έλεγχος Υγείας» της ΚΑΠ παραβλέπει τα πραγματικά προβλήματα της ευρωπαϊκής γεωργίας και των γεωργών

12

 H Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για μια ακόμα φορά επικύρωσε τη θέση της για την άδικη για τους καπνοπαραγωγούς μεταφορά του 50% της αξίας των δικαιωμάτων  τους στο δεύτερο πυλώνα, εκείνον της Αγροτικής Ανάπτυξης. Επικύρωσε όμως και την υποχρεωτική εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης μετά το 2010, γιατί σε αντίθετη περίπτωση η συνέχιση της μερικής αποσύνδεσης θα έπληττε τόσο τους παραγωγούς που έχουν στραφεί σε άλλη καλλιέργεια όσο και εκείνους που παραμένουν στον τομέα του καπνού.


Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα. Κατερίνα Μπατζελή τόνισε ότι συνολικά οι προτάσεις της Επιτροπής Γεωργίας με την έκθεση του κ. Capoulas Santos είναι θετικές συγκριτικά με τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον, πέραν του ζητήματος του καπνού, μειώνονται οι παρακρατήσεις από την επιπρόσθετη διακύμανση μόλις 1% επιπλέον για κάθε χρόνο μέχρι το 2013, έναντι του διπλάσιου που προέβλεπε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μάλιστα δεν έδινε τη δυνατότητα αναδιανομής μεταξύ των κρατών-μελών. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ποσό που θα συγκεντρώνεται από την παρακράτηση θα μεταφέρεται στο δεύτερο πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση και θα αναδιανέμεται με τα ίδια κριτήρια της  σημερινής υποχρεωτικής διακύμανσης.
Επίσης, γίνεται προαιρετικό για τα κράτη μέλη το μέτρο της μη χορήγησης άμεσων ενισχύσεων κάτω του ελαχίστου ορίου των 250 ευρώ ή των 10 στρεμμάτων έναντι της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ο αποκλεισμός των μικρών εκμεταλλεύσεων ήταν υποχρεωτικός.
Παρά τις παραπάνω θετικές εξελίξεις, η κα. Μπατζελή υποστηρίζει ότι η σύσταση δύο νέων Ταμείων -εκείνων της Ασφάλισης των καλλιεργειών και των Αμοιβαίων κεφαλαίων για κάλυψη των ασθενειών φυτών και ζώων- είναι αρνητική, εφόσον θα συγχρηματοδοτούνται από μια γραμμική μείωση των δικαιωμάτων των παραγωγών που μπορεί να φθάνει έως και 15%. Είναι δύο μέτρα που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές πραγματικές ανάγκες αλλά και δυνατότητες του αγροτικού κόσμου, στην εισοδηματική του κατάσταση αλλά και στα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Οι γεωργοί καλούνται να πληρώσουν από την αξία των δικαιωμάτων τους και  τα κράτη-μέλη να συγχρηματοδοτήσουν από τον εθνικό προϋπολογισμό τους, τις ασθένειες των ζώων και των φυτών καθώς και τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη φυτική και ζωική παραγωγή ενώ αντίθετα δεν υπάρχει καμιά προστασία για τους παραγωγούς από εξωγενείς κινδύνους, όπως εκείνος του πετρελαίου, που έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των εισροών παραγωγής όπου η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις δε δίνουν καμία σαφή απάντηση.
Δυστυχώς, οι αρχικές προτάσεις της Επιτρόπου Fischer Boel δε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με αλλαγές που θα προετοίμαζαν σταδιακά τους παραγωγούς για μετά το 2013, αλλά κινήθηκαν σε μια καθαρά λογιστική αντίληψη αντιμετώπισης των προβλημάτων της αγοράς και της διεθνούς κρίσης με “αυτορρύθμιση-αυτοχρηματοδότηση” από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Και φυσικά μια μείωση των δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο δημιουργεί προβλήματα δικαίου και διαφάνειας, όπως άλλωστε παρατηρείται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα με τις αντίστοιχες περικοπές όπως αυτές του ποιοτικού παρακρατήματος, του εθνικού αποθέματος και της ισχύουσας διαφοροποίησης.
Ταυτόχρονα, απαιτούνται ισχυροί μηχανισμοί όπου με διαφανή τρόπο θα διαχειρίζονται τα δικαιώματα και την αναδιανομή τους σε παραγωγούς οι οποίοι θα συνεχίσουν να ασκούν την παραγωγική δραστηριότητα. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση τα ποσά που προκύπτουν από παρακρατήματα στην αξία των δικαιωμάτων να αντικαταστήσουν ή να λειτουργήσουν ως σανίδα σωτηρίας για τα υπάρχοντα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα, όπως αυτό του ΕΛΓΑ και του ΠΣΕΑ.
Μία πλήρης εφαρμογή των παρακρατήσεων, όπως προτείνονται από την Επιτροπή για την υποχρεωτική  και εθελοντική διαφοροποίηση, των παρακρατήσεων βάση του άρθρου 68 και των παρακρατήσεων για την αυτοχρηματοδότηση των δύο νέων Ταμείων, θα μειώσει την αξία των δικαιωμάτων του Έλληνα παραγωγού κατά μέσο όρο κατά 35%. Σε ότι αφορά  δε στους καπνοπαραγωγούς, εάν ο Υπουργός Γεωργίας δεν κατορθώσει με τη δημιουργία συμμαχιών στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας να αποτρέψει τη δυσμενή απόφαση του 2004 για τον καπνό, θα μειωθεί η αξία των δικαιωμάτων τους κατά 85%.
Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα την οποία καλούνται οι Έλληνες αγρότες να διαπραγματευτούν με τους υπευθύνους της πολιτικής ηγεσίας.