Αρχική Νέα Τοπικά Νέα Αντίληψη: πρόταση για λειτουργία Γραφείου Προμηθειών-Αποθήκης

Νέα Αντίληψη: πρόταση για λειτουργία Γραφείου Προμηθειών-Αποθήκης

7

 Προς:  Πρόεδρο Δημοτικού
                                                                                     Συμβουλίου Χίου
                                                                                     κ. Π. Ντομάτα


                                                                           Κοιν: Δήμαρχο Χίου
                                                                                    κ. Π. Βρουλή
                                                                                    Μ.Μ.Ε


Κύριε Πρόεδρε,


                     Το τελευταίο διάστημα απασχολεί την κοινή γνώμη το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος της Χίου, καθώς και η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη δανείου ύψους 700.000 ευρώ, για λειτουργικές ανάγκες.
Όμως η οικονομική διαχείριση, εκ μέρους της δημοτικής αρχής,  μας πείθει ότι αυτή αδυνατεί να αντιληφθεί την φύση και την έκταση του προβλήματος, εξακολουθώντας να δημιουργεί, με τις αποφάσεις της, συνεχώς μεγαλύτερες υποχρεώσεις.
Ποια λύση προτείνει για την κάλυψή τους; Θα καταφεύγει συνεχώς σε δανεισμό, παραβλέποντας ότι τα δάνεια βαρύνουν τελικά το δημότη και υποθηκεύουν το μέλλον του Δήμου;
Ο δανεισμός που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών δεν οδηγεί πουθενά και δεν συνιστά υπεύθυνη πολιτική.
 
Κύριε Πρόεδρε,
                     Η θέση της ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ έχει εκφραστεί με σαφήνεια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος της Χίου αντιμετωπίζει, πέραν των άλλων, και σοβαρό δομικό πρόβλημα.
Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να έχει τέσσερα νομικά πρόσωπα τα οποία να ασκούν όλα κοινωνική πολιτική, με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, με έμμισθες θέσεις και διαρκώς διογκούμενα οργανογράμματα. Όχι μόνο ουσιαστικό έργο δεν παράγεται αλλά και το όποιο έργο καταντά, υπέρ το δέον, δαπανηρό. 
Δεν υπάρχει δικαιολογία για ένα Δήμο, όπως ο Δήμος Χίου, που κάθε χρόνο πραγματοποιεί προμήθειες αναλωσίμων της τάξεως των 1.500.000 ευρώ, κατ’ ελάχιστο, να στερείται των υπηρεσιών ενός καλά οργανωμένου Γραφείου Προμηθειών-Αποθήκης.
Εκτός και εάν οι αιρετοί αποδέχονται ότι η ανοργανωσιά, η απουσία κεντρικού ελέγχου στις προμήθειες, στη διαχείριση του υλικού και στην αξιοποίησή του, εξυπηρετεί, αδιαφορώντας για τις οικονομίες κλίμακας που πρέπει να επιδιωχθούν, προς όφελος του Δήμου.


Κύριε Πρόεδρε,
                     Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ επανειλημμένα έχει διατυπώσει την άποψη ότι επιβάλλεται, επιτέλους, να σχεδιαστεί μια γενναία ανασυγκρότηση σε επίπεδο υπηρεσιών, νομικών προσώπων και  δημοτικών επιχειρήσεων. Έτσι μόνο θα γίνουν οικονομίες, θα εξυπηρετηθεί καλύτερα ο δημότης,  και ο Δήμος θα γίνει σύγχρονος και αποτελεσματικός.
Για να αποφευχθούν λοιπόν τα επικείμενα αδιέξοδα θα πρέπει, άμεσα, να συζητηθούν ουσιαστικές αλλαγές.
Στο πλαίσιο αυτό σας ζητούμε να εισάγετε, προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη, του επικείμενου Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα:
«Λήψη απόφασης για τη λειτουργία Γραφείου Προμηθειών-Αποθήκης, στο Δήμο της Χίου».


Με εκτίμηση


ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΛΛΙΟΡΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Χίου