Αρχική Νέα Τοπικά ΠΟΣΔΕΠ: Σε Αγωνιστική ετοιμότητα

ΠΟΣΔΕΠ: Σε Αγωνιστική ετοιμότητα

11

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της ΠΟΣΔΕΠ
της 6ης Σεπτεμβρίου 2008
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ συζήτησε την ιδιαίτερα δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζει η δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση και καλεί τους πανεπιστημιακούς δασκάλους σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Η Ε.Γ. αποφάσισε:


Σύγκληση διευρυμένης Διοικούσας Επιτροπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008 για να καθοριστεί το πρόγραμμα δράσης της ΠΟΣΔΕΠ και η κλιμάκωση των αγώνων για το επόμενο διάστημα.


Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της 21ης Οκτωβρίου 2008 μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.Η Ε.Γ. καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις για τη συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της 21 Οκτωβρίου ?08 και για την προετοιμασία των αποφάσεων της ΔΕ της 25 Οκτωβρίου ?08.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ
 
Ο Πρόεδρος
Λ. Απέκης  Ο Γραμματέας
Π. Γεωργιάδης