Αρχική Νέα Τοπικά Αισιοδοξία Νομαρχίας για έργα σε Κατράρη, Πόδορα, Λιμένα Μεστών

Αισιοδοξία Νομαρχίας για έργα σε Κατράρη, Πόδορα, Λιμένα Μεστών

7

 

 Με εντατικούς ρυθμούς και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων συνεχίζονται τα έργα σχεδιασμού και ευθύνης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Χίου, όπως προκύπτει και από το φωτογραφικό υλικό που σας αποστέλλουμε. Συγκεκριμένα:1. Το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ Νότιας Χίου στην περιοχή Πόδορας –έργο προϋπολογισμού 6.800.000,00 € με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου-  το οποίο πρόσφατα ξεκίνησε, συνεχίζεται απρόσκοπτα με στόχο να αποτελέσει μια ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων.

 

 

2. Το έργο της Κατασκευής του Φράγματος Καλαμωτής (Κατράρη) –προϋπολογισμού 21.630.000,00 € με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου- βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή.

 

3. Το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Λιμένα Μεστών – προϋπολογισμού 15.500.000,00 € που καλύπτεται από το Τομεακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ- βρίσκεται επίσης στα στάδια της ολοκλήρωσης και πρόκειται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη σε εμβέλεια παρέμβαση στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Νομού μας. 

Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου