Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: πιλοτικό πρόγραμμα δασοπυρόσβεσης

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: πιλοτικό πρόγραμμα δασοπυρόσβεσης

5

 H Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τροπολογία του ευρωβουλευτή του ΠAΣOK Κώστα Μποτόπουλου για πιλοτικό πρόγραμμα που προωθεί τη συνεργασία των κρατών μελών στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Mε την ίδια τροπολογία ενισχύεται η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε φυσικές καταστροφές με χρηματοδότηση 7 εκατ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 2009. Το ποσό θα διατεθεί για το συντονισμό δράσεων των κρατών μελών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση και επέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.


“Η ΕΕ καλείται να αντιδρά άμεσα σε κρίσιμες ανάγκες που προκαλούνται από μείζονες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε χώρες που κατεξοχήν πλήττονται από τέτοιου είδους καταστροφές, όπως είναι η Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του προγράμματος. Σε συνεργασία με τους σοσιαλιστές συναδέλφους από χώρες κυρίως της Νότιας Ευρώπης, που απειλούνται από ιδίου τύπου θεομηνίες, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε το κοινοτικό αυτό κονδύλι, που θέτει τη βάση για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας. Εκτός από την πρακτική σημασία αυτής της δράσης, δίνουμε ένα καθαρό σήμα ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δε γνωρίζει σύνορα”, δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.


Στο πλαίσιο της έγκρισης του προϋπολογισμού 2009 υπερψηφίστηκαν επίσης  σημαντικές για τα ελληνικά συμφέροντα τροπολογίες του Κώστα Μποτόπουλου. Μεταξύ άλλων με τις εγκριθείσες τροπολογίες αυξάνονται οι πιστώσεις για ελληνικά αγροτικά προϊόντα, τα διαρθρωτικά ταμεία, το χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας, τη διαχείριση των συνόρων και την υποδοχή των προσφύγων.


Ακόμη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πέτυχε την αύξηση των κονδυλίων για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), που έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. “Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί τίθενται τον τελευταίο καιρό υπό αμφισβήτηση, όχι πάντοτε καλόπιστη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει, αφού αξιολογήσει το έργο των οργανισμών αυτών, να στηρίξει με επαρκείς πόρους τη λειτουργία τους, διότι πέρα από το ότι προσφέρουν σημαντικό έργο σε εξειδικευμένους τομείς, διαθέτουν το πολιτικό πλεονέκτημα να “ανοίγουν” την ΕΕ πέρα από τις Βρυξέλλες και να τη φέρνουν πιο κοντά στους πολίτες σε πολλά κράτη μέλη”, δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.