Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Επίσκεψη Κοσμίδη και Αμέντα στον ΟΣΚ

Επίσκεψη Κοσμίδη και Αμέντα στον ΟΣΚ

13

“Την Τετάρτη 15-10-2008 επισκεφθήκαμε το Δ/νοντα Σύμβουλο του Ο.Σ.Κ κο Παναγιώτη Παταργιά για θέματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές του Δήμου μας.


Τα αποτελέσματα της επίσκεψης ήταν ικανοποιητικά:


–         1. Χρηματοδοτείται ο Δήμος Χίου για επισκευή του Ιστορικού Γυμνασίου Χίου με 1.000.000 ευρώ.


–         2. Προωθείται η κατασκευή του Σχολικού Συγκροτήματος Ειδικής Αγωγής σε οικόπεδο που διαθέτει ο Δήμος Χίου με σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΟΣΚ ΑΕ και του Δήμου Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.


–         3. Επιχορηγείται ο Δήμος Χίου με το ποσό των 150.000 ευρώ για διάφορες επείγουσες επισκευαστικές εργασίες.


Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης το θέμα της κατασκευής του Νέου Λυκείου στις Βόρειες Συνοικίες της Πόλεως Χίου και υποδείχθηκε η συνεργασία με την Ν.Α. Χίου, που με αίτημα της θα πρέπει να ζητήσει την κατασκευή του Νέου Λυκείου.


Ευχαριστώ το Βουλευτή Χίου για τη συμβολή του στην επιτυχία της συνάντησης, καθώς και το Δ/νοντα του Ο.Σ.Κ για τη κατανόηση και την προθυμία.”

 

Σιδερής Αμέντας, Αντιδήμαρχος Χίου