Αρχική Νέα Τοπικά Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Ν.3299/04

Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Ν.3299/04

8

     Δελτίο Τύπου


Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Ν.3299/04 στη τελευταία της  συνεδρίαση που έγινε στις 16-10-2008 υπό την Προεδρία του Γενικού  Διευθυντή  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γεωργίου Βαθρακούλη, αποφάσισε ομόφωνα  για την υπαγωγή στα κίνητρα του Νόμου 3299/04 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3522/06, τρία (3) επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 3.359.634,00 € τα οποία θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 1.628.554,84 € και θα δημιουργηθούν με την υλοποίησή τους  5 νέες  θέσεις εργασίας.


Αναλυτικά οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής :


ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ :


1. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής   ξενοδοχειακή μονάδα 2 αστέρων 17
     διαμερισμάτων  39   κλινών   στο   Δ. Μολύβου της επαρχίας Μηθύμνης του Ν.
     Λέσβου, συνολικού κόστους: 732.400,00 €
     Το  επενδυτικό   σχέδιο θα   λάβει  ΔΩΡΕΑΝ   επιχορήγηση 344.228,00 € που 
     αντιστοιχεί σε ποσοστό 47%, του συνολικού  κόστους της επένδυσης. Μετά την
     ολοκλήρωση του   επενδυτικού   σχεδίου,   θα   δημιουργηθούν  4 νέες θέσεις
     εργασίας.


ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 


1. Εκσυγχρονισμό   ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής  μονάδας  4* δυναμικότητας 54 δωματίων 89  κλινών  στην   πόλη της Χίου του Ν. Χίου συνολικού κόστους 1.515.984,00.μ. Το επενδυτικό  σχέδιο   θα λάβει  ΔΩΡΕΑΝ  επιχορήγηση  773.151,84 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 51%  του    συνολικού κόστους της επένδυσης. 


2. Μηχανολογική   επέκταση   μονάδας κατεργασίας αδρανών υλικών, στη θέση  Στενοχώρι   του  Δ/Δ    Πυργίου  του    Δήμου  Μαστιχοχωρίου  του  Ν. Χίου,  συνολικού κόστους: 1.111.250,00 €    Το επενδυτικό  σχέδιο  θα  λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση  511.175,00 € που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  46 %   του  συνολικού   κόστους   της επένδυσης. Μετά την ολοκλήρωση του  επενδυτικού σχεδίου θα δημιουργηθεί μία 1 νέα θέση εργασίας.