Αρχική Νέα Τοπικά Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για διαγωνισμό ΑΣΕΠ

8

                                                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


 Οι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται  να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις προκηρύξεις του , αριθ. 3Π/2008 (ΦΕΚ 516) και 2Π/2008 (ΦΕΚ 515)   θα προσέρχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου από 23.10.2008 μέχρι 10.11.2008 , από τις 10 π. μ. μέχρι 1 μ. μ.
 Οι σχετικές προκηρύξεις και τα αναφερόμενα έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ : www.asep.gr  και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας . ΄Εντυπα αιτήσεων δίνονται και από όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.
       Οσοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πενταμήνου πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας , η οποία θα παραλαμβάνεται μετά από δύο εργάσιμες ημέρες.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μελετήσει τις προκηρύξεις, να έχουν ήδη συμπληρώσει την προβλεπόμενη χειρόγραφη αίτηση « ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» _ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 312 και να έχουν μαζί τους όλα τα προβλεπόμενα από τις προκηρύξεις δικαιολογητικά , ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μέσα σε φάκελο Α4, ο οποίος εξωτερικά θα αναγράφει καθαρά και ευανάγνωστα  και με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τον κλάδο – ειδικότητα , στον οποίο επιθυμούν να διαγωνισθούν και το ΑΦΜ τους.
       Θα πρέπει επίσης να έχουν προμηθευτεί και να κρατούν στα χέρια τους το προβλεπόμενο παράβολο των 20 €.
       Περισσότερες πληροφορίες , στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης.
      
      
                                                                                             Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
              
       
                                                                                               Παύλος Καλογεράκης