Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πανελλήνιος Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας την 1/11

Πανελλήνιος Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας την 1/11

7

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παράρτημα Ν. Χίου


Ανακοίνωση


Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ώρα 09:00, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με την επωνυμία «Θαλής». Στο διαγωνισμό μποριούν να συμμετάσχουν οι μαθητές της Β και Γ Γυμνασίου και της Α, Β και Γ Λυκείου. Στη Χίο ο διαγωνισμός θα λαβει χώρα στο 1ο Γυμνάσιο Χίου (πρώην Αρρένων). Καλούνται οι Χιώτες μαθητές, οι οποίοι παραδοσιακά διακρίνονται στο διαγωνισμό, να συμμετάσχουν.


Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος