Αρχική Νέα Οικονομία Ενημέρωση και Οδηγίες των Ελαιοκαλλιεργητών

Ενημέρωση και Οδηγίες των Ελαιοκαλλιεργητών

7

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Χίου ενημερώνει ότι οι ελαιοκαλλιεργητές που έχουν μεταβολές στα καταχωρημένα στοιχεία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα (ΣΓΠ-ΕΤ) ή που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ελαιοκαλλιέργειας στο ΣΓΠ-ΕΤ, θα υποβάλουν στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου αίτημα τροποποίησης ή αίτηση Νέας εγγραφής στο ΣΓΠ-ΕΤ, αντίστοιχα.


Η υποβολή αιτημάτων τροποποίησης ή νέας εγγραφής θα γίνεται από τη 15η Νοεμβρίου 2008 έως και 31η Ιανουαρίου 2009.


Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα γίνουν από τον ίδιο τον ελαιοπαραγωγό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτημάτων έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ν.Α. Χίου, www.chios.gr.
Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου