Αρχική Νέα Οικονομία Σχέδια Βελτίωσης μικρού κόστους για αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Σχέδια Βελτίωσης μικρού κόστους για αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις

16

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Χίου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιείται η Δράση – Ενθάρρυνση Επενδύσεων Μικρού Κόστους σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις.


Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων συνολικού κόστους έως 50.000 ευρώ, αποκλειστικά σε υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτος ως προς τις συνθήκες της υγιεινής της άμελξης (αντικατάσταση χειρονακτικής άμελξης με μηχανική).


Πληροφορίες για τη Δράση, καθώς και σχετικά υποδείγματα για την υποβολή αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική θέση www.minagric.gr του ΥΠ.Α.Α.Τ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ν.Α. Χίου www.chios.gr/na. Επίσης αντίγραφο της αίτησης είναι διαθέσιμο και στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Χίου.


Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου