Αρχική Νέα Τοπικά Μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Χίου

Μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Χίου

9

 Βροχές δεν έχουμε ακόμα παρότι αισίως μπήκαμε στο Νοέμβριο, επειδή όμως πλέον οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει και οι βροχές λόγω και της έντασής τους εύκολα οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Χίου υπό την προεδρία του Δημάρχου Παντελή Βρουλή έτσι ώστε να προχωρήσουν σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
   Μεταξύ των άλλων ο Δήμος ζητά και τη βοήθεια του στρατού έτσι ώστε με 2 λόχους να επεμβαίνει σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, προ0σπαθώντας έτσι να καλύψει την αδυναμία δημιουργίας εθελοντικής ομάδας…
   Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Χίου δεν ξεχνά να αναφερθεί και στον ΕΥΟΔΟ, σημειώνοντας ότι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ήταν ο μοναδικός που απουσίαζε
   Τα άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι τα εξής:
* Καθαρισμός φρεατίων
* Συνεργείο «ετοιμότητας» από Δήμο, ΔΕΥΑΧ και Δημοτική Αστυνομία
* Ενημέρωση πολιτών
* Έτοιμα τσουβάλια με άμμο
* Συνδρομή στρατού με μηχανήματα και δυο λόχους στρατιωτών για έκτακτα καιρικά φαινόμενα
* Πρόταση στο Λιμενικό Ταμείο για δημιουργία περισσοτέρων ανοιγμάτων στο κράσπεδο επί της προκυμαίας
* Καθαρισμός παραλιακής Αεροδρομίου, ποταμού Κοκκαλά, εξόδων ομβρίων υδάτων μέσα στο λιμάνι
* Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στην Αγία Ειρήνη
* Αίτημα προς ΕΥΟΔΟ για βελτίωση αποχετευτικών δικτύων στην περιοχή του ξενοδοχείου morning star
* Κατασκευή αγωγού από Βενιζέλου προς λιμάνι (στο ύψος του πρώην Ταχυδρομείου)
* Παρεμβάσεις στο ρέμα της Σκύλας στο Βαρβάσι
* Νεροδιαβασιές στον Κάμπο μέσω των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ