Αρχική Νέα Τοπικά ΕΥΟΔΟΣ: Εγκαταλειμμένα οχήματα επί του εθνικού οδικού δικτύου Χίου-Καρδαμύλων

ΕΥΟΔΟΣ: Εγκαταλειμμένα οχήματα επί του εθνικού οδικού δικτύου Χίου-Καρδαμύλων

21

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας, επί του εθνικού οδικού δικτύου Χίου-Καρδαμύλων και συγκεκριμένα στην θέση Μιλιγκάς, εντοπίστηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως στερεά απόβλητα πέντε οχήματα (λεωφορείο, φορτηγό, ρυμουλκό, καρότσες φορτηγών) που είναι όλα μαζί εγκαταλειμμένα επί μακρό χρονικό διάστημα στο σημείο αυτό. (Φωτο 1 & 2)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 & 9 του Π.Δ 116/2004, αναρτήθηκαν από τον Οργανισμό μας, αυτοκόλλητα έντυπα με τα υπ’ αρ.  987, 988,  989, 990 & 991 / 2-10-2008 πρωτόκολλα χαρακτηρισμού αυτών ως στερεά απόβλητα καθώς και μια πληροφοριακή πινακίδα ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνσή τους (Φωτο 3).
Τα οχήματα αυτά αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί τα τοξικά υγρά , επικίνδυνα υλικά καθώς είναι γεμάτα επίσης με χαλασμένες ζωοτροφές, άχυρα , κτλ, ενώ παράλληλα καταστρέφουν την αισθητική της περιοχής.
Το παρόν συντάχθηκε καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι αρμοδιότητας του Δήμου σας. Κατόπιν όμως του υπ’ αρ. πρωτ. 1129/23-3-07 της Υπηρεσίας σας , σύμφωνα με το οποίο μας μεταβιβάσατε την αρμοδιότητα απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων επί του εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του  Δήμου Ομηρούπολης, σας ενημερώνουμε ότι  μετά το πέρας της νόμιμης προθεσμίας των 45 ημερών (από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους )  για την απομάκρυνση τους από τους ιδιοκτήτες θα προβούμε στην περισυλλογή και αποστολή τους για διάλυση και ανακύκλωση.      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « Ο Ε.Υ.Ο.Δ.Ο.Σ.»
     
     


           ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ