Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Το Ευρ. Κοινοβούλιο ψήφισε την κατοχύρωση του 48ωρου…

Το Ευρ. Κοινοβούλιο ψήφισε την κατοχύρωση του 48ωρου…

20

 Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε  την Έκθεση του σοσιαλιστού ισπανού ευρωβουλευτού κ. Cercas (35 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά και 2 αποχές),  όσον αφορά την αναθεώρηση της Οδηγίας για τον Χρόνο Εργασίας (2003/88/ΕΚ). Οι ευρωβουλευτές του ΕΚ Θα κληθούν  να αποφασίσουν τον Δεκέμβριο σχετικά με την Κοινή Θέση του Συμβουλίου (δεύτερη ανάγνωση).


Η πρόταση του Συμβουλίου Υπουργών, την οποία η Ελλάδα και η Ισπανία καταψήφισαν, τροποποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα εξής σημεία :


–  Η εβδομαδιαία εργασία δεν ξεπερνά τις 48 ώρες. Οι εξαιρέσεις πρέπει να καταργηθούν εντός 3 ετών.
– Χαρακτηρισμός  του χρόνου εφημερίας ως χρόνου εργασίας.
– Συνυπολογισμός στον συνολικό χρόνο εργασίας όλων των συμβάσεων των  εργαζομένων που απασχολούνται σε περισσότερες από μια θέσεις εργασίας.
– Υποχρεωτικές περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης σε όσους εργαζομένους δεν είχαν δοθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή άλλες συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Στην περίπτωση υπέρβασης των 48 ωρών ανά επταήμερο, η συναίνεση εργαζομένου- εργοδότη για χορήγηση αντισταθμιστικής ανάπαυσης δεν υπερβαίνει τους  6 μήνες (Η Κοινή Θέση του Συμβουλίου προβλέπει ένα έτος).


Παρά τις προσπάθειες σημαντικού αριθμού ευρωβουλευτών, μεταξύ των οποίων και της Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, τροπολογίες που  συμπεριλάμβαναν την Κυριακή στην περίοδο ανάπαυσης καταψηφίστηκαν.


“Η Επιτροπή Απασχόλησης έλαβε υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και έθεσε τις βάσεις για διαπραγμάτευσεις με το Συμβούλιο. Η πρόταση επιβεβαιώνει την ελληνίδα Υπουργό Απασχόλησης, η οποία είχε εναντιωθεί στη διατήρηση της εξαίρεσης από το 48ωρο και δεν συμφώνησε με το ανώτατο όριο των 60-65 ωρών. Είχε μάλιστα προβλέψει τη μηδαμινή πιθανότητα αποδοχής των προτάσεων από την Ευρωβουλή”, υπογράμμισε η Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.