Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Τσουρή για την πορεία των έργων στο Νοσοκομείο

Ερώτηση Τσουρή για την πορεία των έργων στο Νοσοκομείο

10

 Ελπίδα Τσουρή
Βουλευτής Νομού Χίου


Ερώτηση
προς
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα: Νοσοκομείο ΧίουΕύλογη ανησυχία και σύγχυση στην τοπική κοινωνία έχουν προκαλέσει οι πληροφορίες, για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας πτέρυγας, στο Νοσοκομείο της Χίου. Σύμφωνα, μάλιστα, με δηλώσεις του Διοικητή, το έργο καθυστερεί εσκεμμένα, με υπαιτιότητα του υπεργολάβου και υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων 5 εκ. ευρώ.
Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες, που έχουν δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, είχαν προηγηθεί συζητήσεις, επί οχτώ μήνες, για την τροποποίηση της μελέτης, μεταξύ ΔΕΠΑΝΟΜ και Διοίκησης, ενώ η ενίσχυση των τριών παλιών κτιρίων – κατασκευής του 1880 -, από την αρχική μελέτη δεν θα πραγματοποιηθεί, τελικά.
Με δεδομένη τη σημασία, που έχει η κατασκευή του έργου, για τους πολίτες της Χίου και επειδή κρίνεται απαραίτητη η πλήρης και ακριβής ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, τόσο για την πορεία του έργου, όσο και για τους λόγους καθυστέρησης

Ερωτάται ο κ. Υπουργός


1. Υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της νέας πτέρυγας, στο Νοσοκομείο Χίου, πέραν απ΄αυτή, που έχει συμφωνηθεί με τη ΔΕΠΑΝΟΜ; Αν, ναι, σε ποιους λόγους οφείλεται και πως προτίθεται το Υπουργείο να την αντιμετωπίσει;


2. Ποια είναι η πορεία πληρωμής των λογαριασμών του έργου; Υπάρχουν εργασίες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχουν πληρωθεί; Αν, ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσόν και ποιοι οι λόγοι της καθυστέρησης;


3. Υπήρξε καθυστέρηση από Νοέμβριο 2007 έως Ιούνιο 2008, λόγω συζητήσεων, μεταξύ ΔΕΠΑΝΟΜ και Διοίκησης για την τροποποίηση της μελέτης;
Αν, ναι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα των συζητήσεων και για ποιους λόγους;


4. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας 5 εκ. ευρώ; Αν, ναι, σε ποιους λόγους οφείλεται και τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο για αυτό;


5. Οι ενισχύσεις των τριών παλιών κτιρίων, που προβλέπονταν, από την αρχική μελέτη, θα πραγματοποιηθούν; Αν, όχι, για ποιους λόγους;


6. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έγινε αποδεκτή, από τη ΔΕΠΑΝΟΜ, η τροποποίηση της μελέτης, για τη δημιουργία εξήντα κλινών στο νέο κτήριο;


06.11.2008
Η ερωτώσα βουλευτήςΕλπίδα Τσουρή