Αρχική Νέα Τοπικά ΕΥΟΔΟΣ: μαζεύει διαφημιστικές πινακίδες από το οδικό δίκτυο

ΕΥΟΔΟΣ: μαζεύει διαφημιστικές πινακίδες από το οδικό δίκτυο

13

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Χίος 07/11/2008
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ


ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤο ΝΠΔΔ «Ο Ε.Υ.Ο.Δ.Ο.Σ» , στην προσπάθειά του να βελτιώσει την οδική ασφάλεια, αλλά και να προστατέψει την αισθητική του τοπίου του Νομού μας, προβαίνει στην αποξήλωση όλων των διαφημιστικών πινακίδων που βρίσκονται τοποθετημένες στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο του αρμοδιότητας του, ανεξάρτητα αν αυτές είναι τοποθετημένες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, εφαρμόζοντας το άρθρο 11 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε ζώνη μέχρι και 150 μέτρων  και από τις δύο πλευρές του κεντρικού άξονα των δρόμων.
Η ανωτέρω παράβαση προβλέπει αυτεπάγγελτα την επιβολή μήνυσης από την αστυνομία, σε βαθμό πλημμελήματος και εφαρμογή διοικητικού προστίμου 1500 €.
Για εξαιρετικές περιπτώσεις, μελετάται από τον Οργανισμό μας, η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για τις επιχειρήσεις  σε συγκεκριμένους κόμβους, βάσει εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.


     


     
      Για το Δ.Σ
      του ΝΠΔΔ «Ο Ε.Υ.Ο.Δ.Ο.Σ»      ΜΙΣΕΤΖΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΗΣ