Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης: συνάντηση προγραμματισμού για τις Παιδαγωγικές Ομάδες

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης: συνάντηση προγραμματισμού για τις Παιδαγωγικές Ομάδες

17

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ      Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης οργανώνει συνάντηση προγραμματισμού για τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ του 14ου ΤΔΚΠΕ και για τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του στις 18 Νοέμβρη 2008, ημέρα Τρίτη, από τις 10:00 έως τις 16:00.
 Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγραμματισμού και καθορισμού κοινών στόχων και δράσεων των ΚΠΕ που ανήκουν στο νεοσύστατο 14ο Τοπικό Δίκτυο ώστε να επιτευχθεί ο κοινός συντονισμός, η συμπληρωματικότητα ή ακόμα και η από κοινού παραγωγή στο μέλλον εκπαιδευτικού υλικού για τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιούν.
 Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οργανώνονται σε Δίκτυα για να αναπτυχθεί η ιδέα της συνεργατικότητας.
 H παραπάνω δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

           
                                                                                          H Υπεύθυνη του ΚΠΕ
           
                                                                                       Σταματουλάκη Αλεξάνδρα