Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Περιφερειακή Επιτροπή Βορείου Αιγαίου του ΠΑΣΟΚ για την ακτοπλοϊα

Περιφερειακή Επιτροπή Βορείου Αιγαίου του ΠΑΣΟΚ για την ακτοπλοϊα

8

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Περιφερειακή Επιτροπή Βορείου Αιγαίου


        Μυτιλήνη 12/11/2008


                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 Η Περιφερειακή Επιτροπή Βορείου Αιγαίου του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε τη Δευτέρα 10.11.2008 Νοέμβρη στα Κεντρικά Γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα (Σολωμού 13) και συζήτησε αναλυτικά το Ακτοπλοϊκό πρόβλημα των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 Διαπιστώθηκε η δυσχερή θέση στην οποία έχουν οδηγηθεί οι κάτοικοι των νησιών εξ αιτίας της πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ακτοπλοΐας. Η πολιτική αυτή οδήγησε :
* Στη πλήρη αποδιοργάνωση του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας.
* Σε υπέρογκες αυξήσεις των τιμών ναύλων.
* Σε υπερήλικα πλοία που εργάζονται με εξουθενωτικό ρυθμό,  που εξ αιτίας αυτού  γεγονότος προκαλούνται  συχνές βλάβες και ατυχήματα.
* Σε πλήρη ασυδοσία των ακτοπλόων  που σε συνδυασμό με την  παντελή έλλειψη της ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους έχει οδηγήσει σε εκρηκτικές καταστάσεις.
* Σε ταλαιπωρία των επιβατών, στις συχνές βλάβες, καθυστερήσεις, ματαιώσεις ακόμα και προσαράξεις.
* Σε όξυνση των προβλημάτων στις λεγόμενες άγονες  γραμμές.
 Εκτιμήθηκε δε ότι δεν είναι δυνατόν να αποδώσει και να έχει ευεργετικά αποτελέσματα η άσκηση οποιασδήποτε  Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής όταν αυτή δεν υποστηρίζεται από ένα καλό δίκτυο μεταφορών.
Γι αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει :
* Την άμεση επανίδρυση της Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών για την παρακολούθηση, τον συστηματικό έλεγχο και την αξιολόγηση των μεταφορικών υπηρεσιών στα νησιά και την προστασία του χρήστη των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών κατά των εναρμονισμένων πρακτικών.
* Κατάρτιση κοστολογικού μοντέλου παρακολούθησης των τιμών.
* Επιδότηση του εισιτηρίου για τους μονίμους κατοίκους των νησιών.
* Επαναπροσδιορισμό του δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων μετά από δημόσιο διάλογο και διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
* Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για την υποστήριξη των γραμμών δημοσίου συμφέροντος το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το δίκτυο δρομολογίων, τους κατάλληλους τύπους πλοίων, τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους για την διενέργεια των δημόσιων διαγωνισμών, τις αναγκαίες παρεμβάσεις αναβαθμίσεις των λιμενικών υποδομών και τους τρόπους χρηματοδότησης.
*   Διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος, που θα ευνοήσει νέες επενδύσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου και


 


θα παρέχει ειδικά μέτρα και πολιτικές στήριξης σε μικρά εταιρικά σχήματα που εδρεύουν στα νησιά και αποτελούν θύλακες απασχόλησης.
   Αν και ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης  τελειώνει, εν τούτοις θα παραμείνει,  μέχρι να γίνουν οι  επόμενες εκλογές. Στο χρόνο αυτό εάν εξακολουθήσει να πολιτεύεται με αυτό τον τρόπο είναι βέβαιο ότι θα  οξυνθούν  ακόμη περισσότερο τα προβλήματα.
   Γι αυτό απαιτείται πλέον να κινητοποιηθούν οι πολίτες και να βγουν μπροστά μαζί με τους τοπικούς φορείς σε ένα  συντονισμένο  αγώνα, προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση και να ελαχιστοποιήσουν  τις  δυσμενείς επιπτώσεις.
     
     
     
                                                                    


                                                              Για την Περιφερειακή Επιτροπή
                                                                 ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βορείου Αιγαίου
Ο Γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής


       Ηρακλής Βερβέρης