Δημήτρης Ξυνταριανός- μέλος της Νέας Αντίληψης: Οχι άλλα βάρη στους δημότες

  9

   ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
        Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΥ
  ΜΕΛΟΥΣ  της ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ


        Πριν από ενάμιση χρόνο – τον Ιούλιο του 2007 – η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ κατέθεσε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, μέσω των ανταποδοτικών τελών. Σύμφωνα με αυτήν οι άποροι συμπολίτες θα απαλλασσόταν πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που καταβάλλουν με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ενώ οι πολύτεκνοι και τα ΑΜΕΑ, σε ποσοστό 50%.
       
        Παρόλο που η πρότασή μας συγκέντρωσε ευμενή σχόλια ο Δήμαρχος δεν είχε τότε τη γενναιότητα να την αποδεχθεί.. Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά, και στη προσπάθειά του να χρυσώσει το χάπι των νέων αυξήσεων που ετοιμάζεται να επιβάλει στους δημότες, εξετάζει λέει, τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις συγκεκριμένες προτάσεις της Νέας Αντίληψης. Δυστυχώς  όμως, για όλους μας, ο Δήμαρχος Χίου φαίνεται ότι είναι όχι μόνο εκτός τόπου, αλλά κυρίως εκτός χρόνου, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.


        Πραγματικά μόνο κάποιος που είναι εκτός χρόνου και πραγματικότητας, δεν έχει σήμερα αντιληφθεί την πρωτοφανή  οικονομική κρίση και δεν έχει καταλάβει τις σημαντικές  οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν , και θα βιώσουν, ακόμα περισσότερο, οι Χιώτες Δημότες.


   Η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να επιβάλει αυξήσεις προκειμένου να καλύψει τα αδιέξοδα της σπατάλης και της κακοδιαχείρισής της. Όταν η Δημοτική Αρχή σπαταλούσε 420.000 euro σε πανηγύρια  και όταν χρέωνε το Δήμο και με  δάνειο 700.000 euro έπρεπε να μπορεί να καταλάβει ότι  ο Χιώτης Δημότης δεν έχει τη δύναμη και   δεν μπορεί να  τα πληρώνει.  Είπαμε όμως,  εκτός χρόνου και πραγματικότητας.


   Σήμερα, η οικονομική κατάσταση και η συγκυρία απαιτούν, περισσότερο από ποτέ, ο δήμος να είναι αρωγός και όχι δυνάστης των δημοτών.
   Σήμερα η οικονομική κατάσταση και η συγκυρία απαιτούν, περισσότερο από ποτέ, την ενίσχυση των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, με απαλλαγή από την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που καταβάλλουν με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 


        Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ διαθέτει τη γνώση και τη διάθεση να εργαστεί σε αυτή την κατεύθυνση. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί, η άρνηση της Δημοτικής Αρχής να επιβάλει την οποιαδήποτε αύξηση και αυτό είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης,  ελάχιστο δείγμα πολιτικής κουλτούρας.