Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διενέργεια εξετάσεων ΑΣΕΠ-Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Διενέργεια εξετάσεων ΑΣΕΠ-Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων

26

 Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008 θα διεξαχθεί στο Νομό Χίου
ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ- Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα το αργότερο στις 9.30 το  πρωί φέροντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιαδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
Μετά τις 9.30 το πρωί και το κλείσιμο των θυρών των εξεταστικών κέντρων δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε αυτά.
Η διάρκεια της εξέτασης έχει ορισθεί στις τρεις ώρες και τριάντα λεπτά.
Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Η κατανομή των υποψηφίων έχει γίνει από τον ΑΣΕΠ και για οποιαδήποτε αλλαγή εξεταστικού κέντρου ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλ: 2131319443(ΑΣΕΠ).