Αρχική Νέα Τοπικά Χαιρετισμός Νομάρχη στη διημερίδα για τη γεωθερμία (21-22/11)

Χαιρετισμός Νομάρχη στη διημερίδα για τη γεωθερμία (21-22/11)

6

 Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη Χίο, για την πραγματοποίηση της Διημερίδας αφιερωμένης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
      Είναι γεγονός, ότι η εξάντληση των φυσικών πόρων, η ακραία πολλές φορές υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τις συμβατικές μορφές ενέργειας, καθώς και τα οικονομικά αδιέξοδα που συνδέονται με την ενεργειακή πολιτική, φέρνουν με επιτακτικό τρόπο στο προσκήνιο το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
      Οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν, θα έλεγα, να προωθήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα εξοικονομεί τους φυσικούς πόρους και δε θα υποθηκεύει το μέλλον των ερχόμενων γενιών, στο βωμό της πρόσκαιρης ικανοποίησης των αναγκών και της συνεπαγόμενης σπατάλης. 
      Με αυτό το δεδομένο, καλούμαστε σε όλα τα επίπεδα να εκπονήσουμε και να εφαρμόσουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την εξοικονόμηση ενέργειας αφενός, αλλά και να κάνουμε πράξη σχέδια αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αφετέρου. Σ’ αυτή τη διπλή προσπάθεια είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή τόσο του δημόσιου τομέα, με την ευρεία έννοια (κεντρική κυβέρνηση και αρχές νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης), όσο και των ενεργών φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας (επιχειρήσεις αλλά και πολίτες).
      Οι στόχοι αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για το νησιωτικό χώρο, αφού η ενεργειακή αυτονομία των νησιών αποτελεί διαχρονικά ζητούμενο για την ευαίσθητη περιοχή μας.
      Θεωρούμε ότι η σε βάθος διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η γεωθερμία, η αξιοποίηση της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, η ορθολογική συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων, αποτελούν μεγάλη προτεραιότητα για τα νησιά μας. Άλλωστε η περιοχή μας από άποψη των φυσικών πόρων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ασφαλώς ιδιαίτερα προικισμένη. Εξακολουθεί, ωστόσο να παραμένει ζητούμενη η αξιοποίηση τους. Με τρεις βασικές, κατά την άποψή μας, προϋποθέσεις:
1. Την ύπαρξη ενός συνολικού σχεδιασμού, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των νησιών, των φυσικών τους πόρων, των ιδιαιτεροτήτων τους.
2. Την προώθηση επενδύσεων στις ΑΠΕ που θα λαμβάνουν υπόψη τα μεγέθη των νησιών και θα σέβονται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
3. Την καθιέρωση ενός ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου απαλλαγμένου από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις που αποθαρρύνουν την ενεργοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων.


Είμαι βέβαιος ότι η πραγματοποίηση αυτού του Διημέρου με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, πρωτοβουλία την οποία στηρίζουμε ενεργά ως Ν.Α. Χίου, μπορεί να έχει ξεχωριστή σημασία για το Νομό μας.
Ιδιαίτερα ως προς την αξιοποίηση της γεωθερμίας –πράγμα που προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες στη Χίο-, αλλά και ως προς την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων η οποία αποτελεί απαραίτητη συνέχεια της ολοκλήρωσης του συνολικού νομαρχιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων για τα θέματα αυτά, αλλά και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικά αποδεκτού ενεργειακού σχεδιασμού για τα νησιά με στοιχεία αειφορίας.
Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζω, για μια ακόμη φορά, στη Χίο και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Διημέρου.