Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων Αιγαίου, Κρήτης και φορέων του ΕΣΥ

Συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων Αιγαίου, Κρήτης και φορέων του ΕΣΥ

10

 Ιατρικές Σπουδές στο Αιγαίο – ΙΙ
Συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων και φορέων του ΕΣΥ
www.aegean.gr/aegeanmed Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Δήμο Ροδίων διημερίδα με τίτλο  «Ιατρικές Σπουδές στο Αιγαίο – ΙΙ. Συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων και φορέων του ΕΣΥ». Η διημερίδα διεξήχθη την Παρασκευή και το Σάββατο, 21 και 22 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η διημερίδα της Ρόδου αποτέλεσε συνέχεια της ημερίδας που οργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 στην Χίο και συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο τον Ιούλιο του 2008. Η σειρά αυτή των συναντήσεων έχει σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που αναδύονται από την λειτουργία των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Κρήτης στην ευρύτερη περιοχή του αρχιπελάγους για τη δημιουργία ενός συστήματος Ιατρικών και προσηρτημένων σπουδών στο χώρο του Αιγαίου, με την σύμπραξη των φορέων υγείας του ΕΣΥ.
   
    Στην διημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις, καθηγητές ιατρικής από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, κυρίως από τα πανεπιστήμια Κρήτης και Αθηνών,  καθώς και στελέχη του ΕΣΥ, παρόντων του πρυτάνεως του πανεπιστημίου Αιγαίου καθ. Α. Τρούμπη και του αντιπρυτάνεως καθ. Ι. Γκιάλα. Από τον πολιτικό κόσμο παρευρέθησαν και στήριξαν την διημερίδα οι βουλευτές κκ. Α. Παυλίδης και Γ. Νικητιάδης, ο νομάρχης κ. Ι. Μαχαιρίδης και ο δήμαρχος Ροδίων, κ. Χ. Χατζηευθυμίου. Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε, οι θέσεις που παρουσιάστηκαν και τα επιχειρήματα που αντηλλάγησαν άρχισαν πλέον να καταλήγουν σε προκαταρκτικές  προτάσεις.
   
    Τα συμπεράσματα της διημερίδας κατέδειξαν δύο κατευθύνσεις. Στο νοσοκομειακό επίπεδο, η συζήτηση έδειξε την δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ νοσοκομειακών κλινικών και πανεπιστημιακών νοσοκομείων ώστε να υποστηριχθεί η ενίσχυση του ΕΣΥ στο Αιγαίο μέσω μίας άλλης, συμπληρωματικής των ήδη υπαρχουσών, διαδικασία. Ακαδημαϊκά, τέθηκε το θέμα της ενεργοποίησης μεσοπρόθεσμα της σχολής επιστημών Υγείας του πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κώ, ένα θέμα που, όπως ειπώθηκε, έχει μία προϊστορία 26 ετών. Σημαντική παράμετρο σε σχέση με την Σχολή Επιστημών Υγείας αποτελεί η ύπαρξη στην Κω του Ιπποκρατείου Ιδρύματος, που μπορεί να αποτελέσει το πυρήνα μίας Σχολής και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα Η σχολή αυτή ολοκληρώνει και την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη του πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Συγκλήτου. Τονίσθηκε ιδιαιτέρως ότι οι όποιες δράσεις θα έχουν πεδίο εφαρμογής σε όλο το Αιγαίο.
   
    Η πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να οργανώσει ομάδα εργασίας που θα διαμορφώσει μία δέσμη προτάσεων και θα την υποβάλλει στην σύγκλητο προς έγκριση μέχρι τον Ιούνιο του 2009.


                                 Ιωάννης Γκιάλας
                                 Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
                                 Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής