Αρχική Νέα Τοπικά Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.

7

 Σύμφωνα με απόφαση του Νομάρχη Χίου συγκροτήθηκε επιτροπή για τη διενέργεια της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για την απόκτηση της ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. Η επιτροπή αποτελείται από τους υπαλλήλους: Σπυρίδωνα Μικέδη, Μαρία Γαλάτουλα, Παντελή Τάτση και αναπληρωτικά μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι Παντελής Μονογιούδης, Αντώνιος Χατζηγιαννάκης, και Δημήτριος Γεωργούλης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Χίου στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 πμ.μ.  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου.