Αρχική Νέα Τοπικά Αυξήσεις κύκλου εργασιών για την ΑΝΕΚ

Αυξήσεις κύκλου εργασιών για την ΑΝΕΚ

7

 Αύξηση κατά 7,4% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΚ κατά το εννεάμηνο του 2008 και ανήλθε σε ευρώ 202,7 εκατ. έναντι ευρώ 188,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 225,4 εκατ., έναντι ευρώ 205,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5%.
     Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, σημαντική αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2007. Οι πωλήσεις είχαν αύξηση 14,8% και σύμφωνα με την εταιρεία αυτό οφείλεται στο ότι υπήρξε είσοδος σε νέες γραμμές (Κυκλάδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο- με το πλοίο ΛΙΣΣΟΣ ) και η αναδιάταξη των δρομολογίων του στόλου.
     Τέλος, σημειώνεται ότι η μείωση των τιμών των καυσίμων κατά το τελευταίο διάστημα,  αναμένεται να επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου της χρήσης.
     Δυστυχώς όμως δεν γίνεται καμία αναφορά για μείωση των εισιτηρίων.