Αρχική Νέα Τοπικά Συνάντηση Δικηγορικού- Κοσμίδη με υπουργό Δικαιοσύνης και ΘΕΜΙΣ

Συνάντηση Δικηγορικού- Κοσμίδη με υπουργό Δικαιοσύνης και ΘΕΜΙΣ

8

     

 Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη συνάντηση τού Βουλευτή τού νησιού μας κ. Γιάννη Κοσμίδη και τού Προέδρου τού Δικηγορικού Συλλόγου κ. Ισίδωρου Τσούρου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη με θέμα τις εξελίξεις στην υπόθεση της ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου.

 Από τη συνάντηση προέκυψε ότι έχει υποβληθεί ο φάκελος προς έγκριση στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού τού ΥΠΕΧΩΔΕ· ακολούθως θα πρέπει να σταλεί στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την έκδοση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο και θα υποβληθεί προς έγκριση στο Ε΄ Τμήμα τού Συμβουλίου τής Επικρατείας. Η διαδικασία αυτή, η οποία γίνεται αντιληπτό ότι θα είναι χρονοβόρα, θα παρακολουθείται στενά από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

 


 Σήμερα επίσης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των κ.κ. Κοσμίδη και Τσούρου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» κ. Τζατζάκη για το θέμα τού Δικαστικού Μεγάρου αλλά και για το ζήτημα τής ανέγερσης νέων Δικαστικών Φυλακών στο νησί μας, από την οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα για τη δημιουργία ενός Σωφρονιστικού Καταστήματος στη χώρα,

 

 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την κατασκευή του στη Χίο είναι η έγκαιρη εξεύρεση επαρκούς και κατάλληλου χώρου. Θεωρούμε επομένως ότι οφείλουν να κινητοποιηθούν το συντομότερο δυνατό η Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τού νησιού προς αυτή την κατεύθυνση.