Αρχική Νέα Τοπικά Νομάρχης για 77η Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών

Νομάρχης για 77η Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών

8

 Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν την 77η Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ),  στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2008 στις Βρυξέλλες, όπου παραβρέθηκε ο Νομάρχης Χίου κ. Πολύδωρος Λαμπρινούδης, ήταν η πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση. Οι πολιτικές της Ε.Ε. για τη μετανάστευση απασχολούν ιδιαίτερα τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς είναι οι άμεσα εμπλεκόμενες στο ζήτημα της μετανάστευσης και καλούνται καθημερινά να το αντιμετωπίσουν – ιδιαίτερα οι περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρώπης, όπως ο νομός Χίου. Για το σκοπό αυτό, η ΕτΠ υιοθέτησε γνωμοδότηση για μία κοινή πολιτική για τη μετανάστευση.


Η γνωμοδότηση τονίζει το γεγονός ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τη νόμιμη και παράνομη μετανάστευση. Πέρα από την υποχρέωσή τους να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στους μετανάστες (π.χ. υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και εκπαίδευσης), έχουν ευθύνη να λάβουν μέτρα για την ομαλή ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες.  


Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ζητούν περισσότερες αρμοδιότητες και χρηματοδότηση για την καταπολέμηση την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Παράλληλα, επιθυμούν διευκόλυνση της μετανάστευσης για ιδιαίτερα καταρτισμένους μετανάστες, όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά και μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους μετανάστες.
Η ΕτΠ καλεί τους Υπουργούς Εσωτερικών των κρατών – μελών να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης, που είναι παράγοντας εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών ιδιαιτέρως. Ο εισηγητής στην ΕτΠ και μέλος του κοινοβουλίου του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας κ. Werner Jostmeier τόνισε ότι «μία αποτελεσματική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική θα είναι δυνατή αν υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Αν δεν δοθούν στις τοπικές αρχές οι απαραίτητοι πόροι, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική θα παραμείνει κενό γράμμα».
Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου