Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κοσμίδη για τα: Μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στα...

Ερώτηση Κοσμίδη για τα: Μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στα νησιά

7

 
Τη θέσπιση Ειδικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στα νησιά ζητά ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης με ερώτηση του προς τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Α. Παπαληγούρα.
Ο κ. Κοσμίδης επισημαίνει ότι μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος περιλαμβάνεται ρητή διάταξη που αναφέρει: «Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση όταν δρουν κανονιστικά υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για την ανάπτυξης τους (άρθρο 101, παρ 4)».
Οι συνταγματικές διατάξεις και οι διατάξεις της νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης επιβάλουν την εκπόνηση ειδικών πολιτικών για την συνοχή και την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Απαιτείται δηλαδή η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών που να καλύπτουν όλα τα σχετικά προβλήματα των νησιωτικών περιοχών με συνεκτικό τρόπο. Η απαίτηση αυτή καθίσταται πλέον επιτακτική μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.
Σύμφωνα με τον Βουλευτή Χίου, η ναυτιλία, τομέας που έχει προνομιακή συμμετοχή στη διαμόρφωση του Α.Εγχ.Π. κάποιων νησιωτικών περιοχών, υφίσταται τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ακόμη ο τουρισμός σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών θα υποστεί τις συνέπειες της κρίσης. Το γεγονός αυτό θα έχει επιπτώσεις στην απασχόληση (άμεση και έμμεση) και στην συνολική οικονομική δραστηριότητα των νησιών μας.
Αλλά και οι επιχειρήσεις του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα, λόγω της μείωσης των τιμών πώλησης έως και κάτω του κόστους αλλά και λόγω της απότομης παύσης των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων που παρείχαν οι Ελληνικές Τράπεζες προς τις επιχειρήσεις του κλάδου. Συνολικά στα νησιά υπάρχει μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας.
Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
2. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ:
Μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στα νησιά

Η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει τη Διεθνή και Ελληνική οικονομία έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, που έτσι κι αλλιώς βιώνουν τις συνέπειες της εγγενούς μειονεξίας, της νησιωτικότητας, σε μόνιμη βάση. Ήδη οι συνέπειες της κρίσης επηρεάζουν τους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού και των ιχθυοκαλλιεργειών, τομείς που είναι σημαντικοί στη νησιωτική οικονομία.
Το Σύνταγμα της χώρας μετά την αναθεώρησή του περιλαμβάνει ρητή διάταξη που αναφέρει: «Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση όταν δρουν κανονιστικά υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους» (άρθρο 101, παρ 4).
Επίσης, στο άρθρο 174 της υπό κύρωση νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης αναφέρεται:
«Η Ένωση προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της αναπτύσσεται και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στην μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις ζώνες που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως η υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές διασυνοριακές και ορεινές περιοχές».
Άρα μετά την κύρωση της Συνθήκης η εδαφική διάσταση αποτελεί νέο στοιχείο της ευρωπαϊκής συνοχής.
Οι συνταγματικές διατάξεις και οι διατάξεις της νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης επιβάλουν την εκπόνηση ειδικών πολιτικών για την συνοχή και την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Απαιτείται δηλαδή η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών που να καλύπτουν όλα τα σχετικά προβλήματα των νησιωτικών περιοχών με συνεκτικό τρόπο. Η απαίτηση αυτή καθίσταται πλέον επιτακτική μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.
Αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο των πολιτικών πρέπει να καλύπτει όλες τις περιφερειακές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής δηλαδή: μεταφορές, ενέργεια, διαχείριση υδατικών πόρων, εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία-πρόνοια, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, ανταγωνισμό, μεταποίηση και εμπόριο (ΜΜΕ), περιβάλλον, γεωργία και αλιεία και τέλος την ναυτιλία και τον τουρισμό.

Οι συνέπειες της κρίσης ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους
Η ναυτιλία, τομέας που έχει προνομιακή συμμετοχή στη διαμόρφωση του Α.Εγχ.Π. κάποιων νησιωτικών περιοχών, υφίσταται τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης: Η δραματική μείωση των ναύλων, και η ομοβροντία ακυρώσεων νέων παραγγελιών θα έχουν ως συνέπεια τη μείωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, την αύξηση της ανεργίας των ναυτικών και τη μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών που με κάθε τρόπου ασχολούνται με την ναυτιλία.
Ο τουρισμός, τομέας που κατ’ εξοχήν συμμετέχει στο εισόδημα των κατοίκων των νησιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών θα υποστεί τις συνέπειες της κρίσης. Το γεγονός αυτό θα έχει επιπτώσεις στην απασχόληση (άμεση και έμμεση) και στην συνολική οικονομική δραστηριότητα των νησιών μας.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών (οι περισσότερες των οποίων δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές) αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα, λόγω της μείωσης των τιμών πώλησης έως και κάτω του κόστους αλλά και λόγω της απότομης παύσης των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων που παρείχαν οι Ελληνικές Τράπεζες προς τις επιχειρήσεις του κλάδου. Να σημειωθεί ότι ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών είναι ο δεύτερος εξαγωγικός κλάδος τροφίμων της χώρας.
Αλλά και οι άλλοι τομείς της νησιωτικής οικονομίας θα είναι θύματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η γεωργική παραγωγή, η αλιεία, και παραγωγικοί κλάδοι θα σημειώσουν περιορισμό της ανάπτυξης τους.
Συνολικά θα έχουμε λοιπόν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να λάβουμε έκτακτα μέτρα:
Ειδικό Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στα νησιά
Όπως αναφερθήκαμε παραπάνω η κρίση, που όμοια της δεν έχουμε δει, θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των νησιών. Εκτός της νησιωτικότητας, που ούτως η άλλως είναι μειονεξία, οι κάτοικοι των νησιών μας υφίστανται και τις επιπτώσεις της μεγάλης κρίσης.
Για την αντιμετώπιση της κρίσης η κυβέρνηση λαμβάνει σειρά μέτρων για τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.
Όμως η ένταση της κρίσης και η αποτροπή των δυσμενών συνεπειών της στις νησιωτικές οικονομίες επιβάλλουν τη λήψη έκτακτων μέτρων, που θα έχουν τη μορφή Ειδικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου για την αντιμετώπιση της κρίσης στα νησιά.
Η λήψη αυτών των μέτρων επιβάλλεται από το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο αλλά και δικαιολογείται από το Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (Νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη). Είναι επιβεβλημένη η θέσπιση άμεσα ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών που να απαντούν με συνεκτικό τρόπο σ’ όλα τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών, που υφίστανται και θ’ ανακύψουν εξ αιτίας της κρίσης.

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί:
1. Σχεδιάζουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι των νησιών μας τις συνέπειες της οξείας χρηματοπιστωτικής κρίσης;
2. Πρόκειται να εκπονήσουν Ειδικό Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στα νησιά μας σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας και την υπό κύρωση Νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη;