Αρχική Νέα Τοπικά Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης...

Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)

7

 Σύμφωνα με την Α.Π. 7290/17-11-2008 Απόφαση του Νομάρχη Χίου, συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη διενέργεια της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για την απόκτηση της ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.


Η Επιτροπή αποτελείται από του υπαλλήλους:
Α. Μικέδη Σπυρίδωνα
Β. Γαλάτουλα Μαρία
Γ. Τάτση Παντελή
και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι Μονογιούδης Παντελής, Χατζηγιαννάκης Αντώνιος και Γεωργούλης Δημήτριος.


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Χίου στις 3 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου 2008.