Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Επιτροπή Περιφερειών Ε.Ε. – λόγια για…κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση

Επιτροπή Περιφερειών Ε.Ε. – λόγια για…κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση

7

 
Γνωμόδότηση για μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση υιοθετεί η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την 77η Σύνοδος της Ολομέλειάς της (26-27/11), στην οποία  παραβρέθηκε και ο Νομάρχης Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης,
Σύμφωνα εμ τη γνωμοδότηση «οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τη νόμιμη και παράνομη μετανάστευση. Πέρα από την υποχρέωσή τους να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στους μετανάστες (π.χ. υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και εκπαίδευσης), έχουν ευθύνη να λάβουν μέτρα για την ομαλή ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες».
Το συγκεκριμένο μέτρο δεν ξέρουμε πως ακριβώς το κάνουν πράξη οι τοπικές κοινωνίες, όταν οι μετανάστες που παίρνουν «χαρτί ελευθερίας» από το Κέντρο του Μερσινιδίου αναγκξα΄ζονται να κατεβαίνουν στη χώρα με τα πόδια!
Πάντως όπως μας ενημερώνει με το σχετικό δελ΄τιο τύπου η Νομαρχία «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ζητούν περισσότερες αρμοδιότητες και χρηματοδότηση για την καταπολέμηση την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Παράλληλα, επιθυμούν διευκόλυνση της μετανάστευσης για ιδιαίτερα καταρτισμένους μετανάστες, όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά και μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους μετανάστες.
Η ΕτΠ καλεί τους Υπουργούς Εσωτερικών των κρατών – μελών να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης, που είναι παράγοντας εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών ιδιαιτέρως».
Το θέμα βεβαια είναι ότι για να σταματήσουν κλάποιοι να φτάνουν έστω και παράνομα σε μια ευρεωπαΊκή χώρα θα πρέπει να έχουν καλή και ασφαλή ζωή στον τόπο τους.
Και αυτό είναι πράγματι μεγάλη απόφαση για αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής των ισχυρών της γης…