Αρχική Πολιτισμός Νομαρχία για Ίδρυση Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Ν. Χίου

Νομαρχία για Ίδρυση Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Ν. Χίου

8

 Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης αξιολόγησης στο ΥΠΟΙΟ και σχετική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η πρόταση της Ν.Α. Χίου με τίτλο «Ίδρυση Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου στο Νομό Χίου» προεγκρίθηκε και απεστάλη για περαιτέρω αξιολόγηση και έγκριση από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2004 -2009.


Η συγκεκριμένη πρόταση υποβλήθηκε από τη Ν.Α. Χίου, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου, στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευμένων στην ακαδημαϊκή έρευνα και χρηματοδοτούμενων από τις χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.


Αντικείμενο της πρότασης είναι η ίδρυση Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου στην πόλη της Χίου με σκοπό την έκθεση και προβολή της ιατρικής ιστορίας του τόπου, την εξέλιξη της πόλης ως σημαντικής για τον διεθνή ιατρικό κόσμο και ταυτόχρονα τη βελτίωση του τουρισμού τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Το προτεινόμενο θεματικό μουσείο θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο παραδοσιακό, πέτρινο κτήριο, ιδιοκτησίας Γενικού Νοσοκομείου Χίου, το οποίο για τον συγκεκριμένο σκοπό έχει παραχωρηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου.


Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου