Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κοσμίδη για λειτουργία ίδρυση πολυκαταστημάτων στην Περιφέρεια

Ερώτηση Κοσμίδη για λειτουργία ίδρυση πολυκαταστημάτων στην Περιφέρεια

15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χίος, 4 Δεκεμβρίου 2008Ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης Χρήστο Φώλια υπέβαλε ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης όσον αφορά την ίδρυση πολυκαταστημάτων στην περιφέρεια. Στόχος της ερώτησης είναι η προστασία των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές από την ίδρυση πολυκαταστημάτων.
Με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας κρίθηκε ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 2323/1995 με τις οποίες το νομαρχιακό συμβούλιο αποφάσιζε για την χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης πολυκαταστημάτων με επιφάνεια άνω των 500τ.μ.
Ο κ. Κοσμίδης επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή θα έχει επιπτώσεις και ανακατατάξεις στα μερίδια των εμπορικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια και αναμένεται να ασκηθούν ακόμα πιο ισχυρές πιέσεις στους μικρούς εμπόρους.
Μετά τα παραπάνω απεύθυνε ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:
1. Αν έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την υπόθεση αυτή;
2. Σε ποιες ρυθμίσεις θα προχωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να προστατευθούν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις από την επέλαση των πολυκαταστημάτων και των υπεραγορών στην ελληνική περιφέρεια;
3. Ειδικότερα, είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης να καταργηθεί το εδάφιο (β), της παρ. 1, του άρθρου 10, του Ν. 2323/95 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και να προστεθεί ρητή διάταξη με την οποία να απαγορεύεται διά νόμου η ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου έκτασης άνω των 500 τ.μ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Λευκάδα;
Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Γιάννη Κοσμίδη

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ:
Ίδρυση πολυκαταστημάτων στην περιφέρεια

Στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 29ης.11.2008 δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο: «“Ελεύθερα” τα πολυκαταστήματα στην περιφέρεια», σύμφωνα με το οποίο, το Συμβούλιο Επικρατείας κρίνει ως αντισυνταγματικούς τους σχετικούς περιορισμούς που έθεσε το άρθρο 10 του Νόμου 2323/1995 αλλά και οι αντίστοιχες διατάξεις των Ν. 3377/2005 και 3557/2007 που τροποποίησαν αυτόν.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 3037/2008 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ ήταν: «εάν στο χώρο όπου προορίζεται να ιδρυθεί υπεραγορά οι χρήσεις γης το επιτρέπουν, δεν είναι επιτρεπτή νέα ατομική κρίση για άσκηση στο συγκεκριμένο χώρο επιτρεπόμενης δραστηριότητας, και μάλιστα από όργανο αναρμόδιο για χωροταξικό σχεδιασμό, και κατά διαδικασία διαφορετική από εκείνη του σχεδιασμού αυτού».
Όπως αντιλαμβάνεστε η ανατροπή του καθεστώτος ίδρυσης πολυκαταστημάτων στους νομούς εκτός Αττικής θα έχει επιπτώσεις και ανακατατάξεις στα μερίδια των εμπορικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια και αναμένεται να ασκηθούν ακόμα πιο ισχυρές πιέσεις στους μικρούς εμπόρους.
Συγχρόνως στο αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 101, παρ. 4) περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία:
«Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους».
Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
* Αν έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την υπόθεση αυτή;
* Σε ποιες ρυθμίσεις θα προχωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να προστατευθούν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις από την επέλαση των πολυκαταστημάτων και των υπεραγορών στην ελληνική περιφέρεια;
* Ειδικότερα, είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης να καταργηθεί το εδάφιο (β), της παρ. 1, του άρθρου 10, του Ν. 2323/95 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και να προστεθεί ρητή διάταξη με την οποία να απαγορεύεται διά νόμου η ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου έκτασης άνω των 500 τ.μ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Λευκάδα;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Ιωάννης Γ. Κοσμίδης
Βουλευτής Χίου – Νέα Δημοκρατία