Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Μεταλλαγμένα στο 10% του καλλιεργούμενου εδάφους, του Τάσου Σαραντή

Μεταλλαγμένα στο 10% του καλλιεργούμενου εδάφους, του Τάσου Σαραντή

22

 

Το 2007 οι αγρότες σε όλο τον κόσμο πρόσθεσαν ακόμα 12,3 εκατ. εκτάρια (ένα εκτάριο ισούται με δέκα στρέμματα) γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, αυξάνοντας την έκτασή τους κατά 12%, στα 114,3 εκατ. εκτάρια συνολικά.

Ετσι, το ποσοστό του καλλιεργούμενου σε όλο τον κόσμο εδάφους που καλύπτεται από καλλιέργειες μεταλλαγμένων, κυμαίνεται από 9% – 10%, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Vital Signs» του αμερικανικού Ινστιτούτου Worldwatch.


Οι γενετικά τροποποιημένες (ή βιοτεχνολογικές) καλλιέργειες αφορούν γεωργικά προϊόντα που έχουν σκοπίμως μεταλλαχθεί με την εξαφάνιση, μετατροπή ή εισαγωγή γενετικών στοιχείων και έχουν πλέον παρουσία τουλάχιστον μιας δεκαετίας στις αγορές. Τέσσερις καλλιέργειες συνεχίζουν να καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των μεταλλαγμένων: σόγια (51%), καλαμπόκι (31%), βαμβάκι (13%) και ελαιοκράμβη (5%).


Τις 23 έφθασαν οι χώρες με γενετικά μεταλλαγμένες καλλιέργειες, εκ των οποίων 17 ανεπτυγμένες και έξι αναπτυσσόμενες. Παγκόσμιος ηγέτης εξακολουθούν να είναι οι ΗΠΑ, με περίπου τις μισές από τις συνολικές μεταλλαγμένες καλλιέργειες παγκοσμίως (57,7 εκατ. εκτάρια).


Ακολουθούν στη δεύτερη και την τρίτη θέση η Αργεντινή (19,1 εκατ. εκτάρια) και η Βραζιλία (15 εκατ. εκτάρια). Στην πέμπτη θέση πλέον βρίσκεται η Ινδία, κυρίως με καλλιέργειες μεταλλαγμένου βαμβακιού, η οποία μέχρι πρόσφατα αντιδρούσε στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες.


Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει για ένα αυξανόμενο «μοριακό χάσμα» ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες στον τομέα της αγροτικής βιοτεχνολογίας.


Σύμφωνα με το Wordwatch, ενώ η πρώτη «Πράσινη Επανάσταση» καθοδηγήθηκε από δημόσια ερευνητικά κέντρα και ωφέλησε τις πλατιές μάζες παρέχοντας δωρεάν γεωργική τεχνολογία, η νέα «Επανάσταση των Γονιδίων» καθοδηγείται κυρίως από λίγες ιδιωτικές εταιρείες προς ίδιον όφελος.

του Τάσου Σαραντή,

ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 9/12/2008