Αρχική Νέα Τοπικά Εντάξεις έργων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας»

Εντάξεις έργων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας»

9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,  κ. Γιάννη Λέκκα, εντάχθηκαν οριστικά στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας», τα παρακάτω 17 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.811.241,67 ευρώ :


o «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίας Παρασκευής»,  του Δήμου Αγίας Παρασκευής, συνολικού προϋπολογισμού 33.900 ευρώ.
o «Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ του Δήμου Αγίας Παρασκευής», του Δήμου Αγίας Παρασκευής, συνολικού προϋπολογισμού  54.695,93 ευρώ.
o «Προμήθεια Αναμεταδοτών Δ.Δ. Συκούντας», του Δήμου Ευεργέτουλα, συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.
o «Προμήθεια φορτηγού 4χ4 με μονή καμπίνα», του  Δήμου Μύρινας, συνολικού προϋπολογισμού 25.585  ευρώ.
o «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος», του  Δήμου Μύρινας, συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.
o «Προμήθεια οχήματος 4χ4», του  Δήμου Μύρινας, συνολικού προϋπολογισμού 32.000 ευρώ.
o «Αγορά ακινήτου στο Δ.Δ.Πολιχνίτου για τη μεταστέγαση Παιδικού Σταθμού», του Δήμου Πολιχνίτου, συνολικού προϋπολογισμού 138.000 ευρώ.
o «Προστασία μαστεύσεων Δήμου Ευδήλου», του Δήμου Ευδήλου, συνολικού προϋπολογισμού 50.700 ευρώ.
o «Μελέτη αξιοποίησης Φαραγγιού Πύργου», του Δήμου Πυθαγορείου, συνολικού προϋπολογισμού 6.000 ευρώ.
o «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ορεινών Τ.Δ», του Δήμου Πυθαγορείου, συνολικού προϋπολογισμού 199.999,60 ευρώ.
o «Φωτισμός οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δ. Πυθαγορείου», του Δήμου Πυθαγορείου, συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
o «Προστασία Φράγματος Πεζίου», του Δήμου Ραχών, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
o «Ανάδειξη Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών στοιχείων παραδοσιακών οικισμών Δήμου Μαστιχοχωρίων», του Δήμου Μαστιχοχωρίων, συνολικού προϋπολογισμού 810.774 ευρώ.
o «Προμήθεια αντλιών», του Δήμου Ομηρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.
o «Μελέτη συγκοινωνιακών ρυθμίσεων και θέσεων χώρων στάθμευσης Βροντάδου», του Δήμου Ομηρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 24.611,40 ευρώ.
o «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων ΧΑΔΑ στη θέση Χαλάσματα Τ.Δ. Μαγγανίτη», του Δήμου Ευδήλου, συνολικού προϋπολογισμού 9.975,74 ευρώ.
o «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών αρθρωτού πλαισίου», του Συνδέσμου ΟΤΑ Δήμου Σάμου, συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.